Abdülkâdir Geylânî (k.s)

Mücâhede – Nefse Karşı Savaş - Pir Abdülkâdir GEYLÂNÎ

Abdülkâdir Geylânî (k.s)

Ey oğul! Nefsini dünyaya, kalbini ukbâya, sırrını ise Mevlâ´ya bırak. Dünya ile mutmain olma, huzur duyma. O süslü bir yılandır. Süsü ile insanları kendine çeker, sonra da helak eder. Kesin bir biçimde ondan yüz çevir. Rabbine (c.c) ibâdette, sâlih arkadaşlarla sohbette, ihvâna hizmette ve şehvetlerden yüz çevirmede samîmi ol.

18-08-2015 13:42

Abdülkâdir Geylânî’ye Göre Tevbe

Abdülkâdir Geylânî (k.s)

Abdülkâdir Geylânî’ye göre insan, tevbe etmeyi gerektiren durumlardan hali değildir. Bu itibarla aslında o kendi hâl ve davranışlarına baktığında mutlaka tevbe edecek bir şeyler bulabi­lir. Kaldı ki, peygamberler dahi tevbeden müstağni değillerdir ve tevbeden hiç uzak durmamışlardır.

15-01-2015 21:25

Allah’a İtimat Etmek - Abdülkâdir Geylânî (k.s)

Abdülkâdir Geylânî (k.s)

Seni, Allah’ın fazlından ve her işe O’nun nimetini görerek başlamaktan ne alıkoydu? Seni bu hale koyan, ancak Hâlık’ı bırakıp mahlûka güvenmen olmuştur. Yaradan’ı unuttun; yaptığın kâra güvendin, Mevlâ seni nimetlerini görmekten mahrum etti.

14-11-2014 06:30

Pirimizden... Halk Âleminden Hicret Eyle

Abdülkâdir Geylânî (k.s)

Öğren, iş yap, ihlâs sahibi ol. Varlığından çık. Halkı kalbinden sil. Sonra Allah de. Öteyi bırak, şaşkınlıklarında kalsınlar, İbrahim (a.s) Peygamber gibi şöyle söyle: “Onların hepsi bana düşman; dostum, ancak âlemlerin Rabb’idir.” (eş-Şuarâ, 26/77)

15-08-2014 19:05

Abdulkadir Geylani’nin Tasavvufi Görüşleri - Seyr-u Süluk

Abdülkâdir Geylânî (k.s)

Tasavvufta, manevî yolda yürümeye ve bu alanda geçirilen manevî merhalelere genel olarak seyr u sülûk ismi verilmiştir. Esâsen seyr ve sülûk kelimelerinin lügat anlamı birbirinden pek farklı olmayıp, her ikisi de “yolda yürümek” manasına gelir. Kişi, tarikata girerek (el alarak) seyr u sülûke başlamış olur.

05-07-2014 23:36

Yaradan'a Teslimiyet

Abdülkâdir Geylânî (k.s)

Dünya, her gün bir yerde açılan pazara benzer. O, bir çarşıdır; satış yapılır, yakında da kapanır. Ona gönül kaptırma; kalp gözlerini ondan çevir. Halkı varlık sahibi görme; asıl hak sahibini görmeye gayret sarf et. Kalbin daima temiz kalmalı. Çalışmak ve kazanmak onun safiyetine halel getirmesin; kötülük geleceğini umduğun kapı­yı kapa. Hak yakınlığına ve sır âleminin kapılarına toz atacak yön­le

02-04-2014 19:40

Abdülkâdir Geylani´ye Göre Nefs-i Emmare

Abdülkâdir Geylânî (k.s)

Tasavvufta insanı dinin kerih gördüğü, yapılmasını tavsiye etmediği ve yapıldığında Allah’ın rızasına uygun düşmeyen fiil ve davranışlara sürükleyen duygu, düşünce, zevk, emel, gaye, vs. kaynağına genellikle “nefis” ismi verilmiş ve onunla ömür boyu mücadele içerisinde bulunmak gerektiği belirtilmiştir.

26-02-2014 21:31

Gerçek Tevekkül

Abdülkâdir Geylânî (k.s)

Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz şöyle buyurdu: “Bir kimse ki, kendi gibi yaratılmışa dayanır, o melundur.” Melun: Lanete uğramış, herkesin nefretini celbeden kimse, de­mektir. Hayret. Çoğu kimseler, bu lanet halkasına takıldı, hayret. Halkın çoğu aynı yolda. Allah'a dayanan, bir tane denecek kadar az. Bir kimse, Allah'a dayanırsa kopmaz halkaya yapışmış olur. Her kim ki, kendi gibi bir yaratılmışa

03-02-2014 19:17

Pir Abdulkadir-i Geylani Hazretlerinin İlmi Derinliği ve Ders Halkaları

Abdülkâdir Geylânî (k.s)

Abdülkâdir-i Geylânî hazretleri, Bağdad’daki derslerine ve va’zlarına ara verip, bir müddet yalnızlığı tercih ettikten sonra, tekrar ders, va’z ve fetvâ vermeye başladı. Pek meşhûr oldu. İnsanlar her taraftan onun sohbetine koşuştular. Âlimler, sâlihler toplanmıştı.

25-12-2013 22:29

Pirimizden... Mü'min ve Dünyanın Hali

Abdülkâdir Geylânî (k.s)

İman sahibi, dünyalık adamlar arasında bir garip kişidir. Zâhid olan, âhirette bir zavallı gibidir; çünkü onun arzusu âhiretin güzel­liği değildir, efendisidir. İrfan sahibi ise, Zât-ı İlâhîden gayri her şe­yi bir yana atar. Bazı iman sahipleri dünyada bir zindan hayatı yaşar. Rızkı dar değildir. Çocukları mal içinde yüzer; etrafında dolaşır gülüşürler. Ama kendi iç âlemi hüzün içindedir. Dışın

04-12-2013 21:19

Bir Göğüste İki Kalp Yaratılmadı

Abdülkâdir Geylânî (k.s)

Ey evlat! Nefis ıslâh olmayınca kötülük yapar. Onun karşısında daima muhalif kal. Kurtuluş istersen bunu yap, Hakk'a uy. Nefse muhalif ol. Nefsi Hak Teâlâ'ya itaat etmesi için yola getir. Hakk'a isyan edecek olursa hemen karşısına dur. Nefsin kötü hâllerine kapılırsan, halka karışamazsın ve onların hâlini bilemezsin. Şayet yalnız halkı görür, öteye geçemezsen, Hâlık'ı bilemezsin. Nefis oldukça, H

22-07-2013 21:58

Dostuyla Dost Olmak

Abdülkâdir Geylânî (k.s)

Sana nasihat ediyorum; nasihatimi iyi dinle! Benden hasta hâline şifa al, aldığın ilâcı kullan. Şuna katî olarak inan: O ilâçla afiyet hâlini bulabilirsin. Geçmiş insanlar, iyi bir kul bulmak için şarkı garbı dolaşırlardı. Bu dolaşma, gönüllerini açtırmak içindi. Bir tane bulacak olsalardı hemen manevî hastalıklarına şifa ister, alırlardı. Hâlbuki bugün sizin öyle bir şey aradığınız yok. Aramak d

15-03-2013 18:12

Tasavvuf Yoluna Girmek İstiyorum
İletişim
Bizimle bilgi@muridan.com adresine mail atarak iletişim kurabilirsiniz.
Mustafa Hayri Efendi Hz.
"Evlatlarım, yana yakıla Cenab-ı Hakk'ı zikredelim" buyuran MUSTAFA HAYRİ EFENDİ HZ.nin gönlünden, dilinden İLAHİLERİ ve SOHBETLERİNİ sitemizden dinleyebilirsiniz.
Mezhepler Dinin Kalesidir
Millet İradesine kast eden darbe teşebbüsünü kınıyoruz!
Doğru Söylediyse Kurtuldu
Emaneti Yüklenmek, Abdullah Demircioğlu (İFEG Rektörü)
Beşeriyetin İhtiyaçları; İlim ve K. Kerîm, Abdullah DEMİRCİOĞLU
Duymak ve Dinlemek… Ayşe DEMİRCİOĞLU
Hz. Peygamber, Barış ve Savaş
Hoşgeldin Ya Şehri Ramazan - Abdullah DEMİRCİOĞLU
Sûfî Yolunun Genel Esasları, Prof. Dr. Süleyman ULUDAĞ
Vefatlarının 35. Sene-i Devresinde Hacı Mustafa Hayri Efendimizi Rahmetle Anıyoruz
Vefat Eden Bir Veli Kınından Çıkmış Kılıç Gibidir 14.01.2018
İhsan Derecesinde Amel Etmek Nedir 12.01.2018
Biz Tevhid İnancına Sahibiz 05.01.2018
[ Daha Fazlası ]
Tüm hakları saklıdır 2012 ® MURİDAN
Ana Sayfa Biz Kimiz ? İletişim
Yazılım : Networkbil.net