Abdülkâdir Geylânî'nin Ahlakı

Abdülkâdir Geylânî (k.s)

Pîr Abdülkâdir Geylânî (k.s) yüksek ve üstün meziyetlerine rağmen son derece yumuşak başlı, alçak gönüllü, ağırbaşlı idi. Bir çocuk veya kız çocuğu bile konuşsa ayağa kalkarak dinler, işini görürdü. Fakirlerin, yoksulların yanına oturur, onların elbiselerini temizlerdi. Ama bunun aksine anlı şanlı adamlara ayağa kalkmaz, devlet erkânına saygı için önünde dikilmezdi. Halifenin bazen geldiği olurdu da saygı göstermek için ayağa kalkmak gerekmesin diye kasten içeri (eve) girerdi. Halife gelip oturduktan sonra tekrar gelirdi. Hiçbir zaman bir padişahın veya bir vezirin kapısına gitmedi.

Onu görenler ve çağdaşları, güzel ahlâkına ve üstün azmine, alçakgönüllülüğüne, cömertliğine, fedakârlığına ve yüce ahlâkî niteliklerine hayranlıklarını gösterirlerken onu öve öve bitiremezler.

Uzun bir ömür süren büyük bir zât (Harrâde) pek çok büyük zâtla karşılaşmış hem de Abdülkâdir Geylânî'nin sohbetlerinde bulunmuştur. O şöyle diyor:

"Gözlerim Hz. Şeyh Abdülkâdir Geylânî'den daha güzel ahlâklı, gönlü bol, üstün şahsiyetli, ince kalpli, sözüne, sevgisine sadık birini görmedi. Azametine, üstün mevkiine ve derin bilgisine rağmen küçükleri gözetir, büyüklere saygı gösterir, selâm verirken önceliği bırakmaz, zayıf kimselerle düşer kalkar, fakir kimselere karşı alçakgönüllülükle hareket ederdi. Halbuki o, hiçbir lidere, padişaha saygı göstermek üzere ayağa kalkmamıştı. Hiçbir vezirin veya yüksek düzeydeki idarecinin yahut padişahın kapısına gitmedi.

Ebû Abdullah Muhamraed b. Yusuf el-Birzâlî el-İşbîlî onu şu ifadelerle övmektedir:

"O; duaları makbul kimse idi. (Bir ibret verici veya acınacak bir olay zikredilince) hemen gözlerinden yaş boşanır, her zaman ve her an zikir ve düşünme ile meşgul olurdu. Çok yufka yürekli idi. Güleç yüzlü, yumuşak kalpli, ince ruhlu ve cömertti. İbadet ve mücâhedede makamı çok yüksekti."

Irak müftüsü Muhyiddin Ebû Abdullah Muhammed b. Hamid Bağdadî ise şöyle yazıyor:

"İnsanların çirkin sözlerden en uzağı, hak ve doğruya ise insanların en yakını idi. Allah'ın haram kıldığı şeylere el uzatılınca celallenir, kendi nefsi için başkasına öfkelenmez, Rabbinin rızasının dışında kimseden öç almak istemezdi. Hiçbir dilenciyi eli boş çevirmez, hatta sırtındaki elbiseyi çıkarıp vermesi gerekse bile verirdi. Açların karnını doyurmayı, ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını gidererek masraf çekinmeden vermeyi özellikle çok severdi."

Allâme İbn Neccâr, O’nun şöyle söylediğini nakletmektedir:

"Eğer dünyanın bütün serveti elimde olsaydı onlarla, açlar doyurmak için hemen yemek yedirmeye koşardım."

Bazen şöyle de söylediği olurdu:

"Öyle anlaşılıyor ki benim bakracım delik, hiçbir şey içinde durmuyor. Eğer bin dinar elime geçse geceyi onunla geçirmem, hemen harcarım."

Kalâidü'l-Cevâhir kitabının yazarı şöyle yazıyor:

"Geceleyin geniş sofra serer, bizzat misafirlerle yemek yerdi. Zayıflarla, fakirlerle oturup kalkar, talebelerin sözlerini sabırla dinlerdi. Herkes, mecliste şeyhten daha yakın, ondan daha çok kendisine kıymetli bir kimsenin olmadığını zannederdi. Müridlerinden gelemeyenlerin durumunu sorar, ona ne oldu diye endişe ederdi. İlişkileri sürdürmeye çok dikkat eder, kusurları bağışlardı. Birisi eğer bir mesele üzerine yemin ederse ona inanır, eğer işin iç yüzünü bilir de o kişinin yalan yere yemin ettiğinin farkında olsa bile gizler, yüzüne vurmazdı."

 

Kaynak:

Muhammed b. Yahya Abdülkerim

Kalâidu’l-Cevâhir fî Menâkıbı Tacü'l-Evliyâ ve Ma’deni'l-Asfiyâ, s.9.

Paylaşım :
Mail Yazdır Yorum Yaz 0 Yorum
13-10-2012 17:57 - 3757 Okunma
Diğer Başlıklar
Hz. Pir Abdülkâdir Geylânî(ks) Konferansı Mücâhede – Nefse Karşı Savaş - Pir Abdülkâdir GEYLÂNÎ
Abdülkâdir Geylânî’ye Göre Tevbe Allah’a İtimat Etmek - Abdülkâdir Geylânî (k.s)
Pirimizden... Halk Âleminden Hicret Eyle Abdulkadir Geylani’nin Tasavvufi Görüşleri - Seyr-u Süluk
Yaradan'a Teslimiyet Abdülkâdir Geylani´ye Göre Nefs-i Emmare
Gerçek Tevekkül Pir Abdulkadir-i Geylani Hazretlerinin İlmi Derinliği ve Ders Halkaları
Pirimizden... Mü'min ve Dünyanın Hali Bir Göğüste İki Kalp Yaratılmadı
Dostuyla Dost Olmak İnsanların En İyisi
Abdülkâdir Geylanî'nin Akidesi (2) Pîr Abdülkâdir Geylanî’nin Akîdesi
Ölü Kalplerin Diriltilmesi Abdülkâdir Geylânî'nin Ahlakı
Himmetini Âlî Tut Kelime-i Tevhîd Zikrinin Faydaları
Tasavvuf Yoluna Girmek İstiyorum
İletişim
Bizimle [email protected] adresine mail atarak iletişim kurabilirsiniz.
Mustafa Hayri Efendi Hz.
"Evlatlarım, yana yakıla Cenab-ı Hakk'ı zikredelim" buyuran MUSTAFA HAYRİ EFENDİ HZ.nin gönlünden, dilinden İLAHİLERİ ve SOHBETLERİNİ sitemizden dinleyebilirsiniz.
İtikâfın Mahiyeti, Nevileri ve Teşriî Hikmeti
Kudüs Davası Yalnız Değildir.
Bir Gün Gelecek - Abdullah DEMİRCİOĞLU
Mezhepler Dinin Kalesidir
Millet İradesine kast eden darbe teşebbüsünü kınıyoruz!
Doğru Söylediyse Kurtuldu
Emaneti Yüklenmek, Abdullah Demircioğlu (İFEG Rektörü)
Beşeriyetin İhtiyaçları; İlim ve K. Kerîm, Abdullah DEMİRCİOĞLU
Duymak ve Dinlemek… Ayşe DEMİRCİOĞLU
Hz. Peygamber, Barış ve Savaş
Kuranı Kerimin Manevi Koruyuculuğu Vardır 22.03.2019
İslamitische Faculteit van Europa - Hadis Dersi 2.bölüm 23.03.2019
İslamitische Faculteit van Europa - Hadis Dersi 1.bölüm 23.03.2019
[ Daha Fazlası ]
Tüm hakları saklıdır 2012 ® MURİDAN
Ana Sayfa Biz Kimiz ? İletişim
Yazılım : Networkbil.net