Hz. Muhammed (a.s)

Hiçbir Şeyi Sünnet’e Tercih Etmediler

Hz. Muhammed (a.s)

Sahâbilerin, sünnete bakışlarının tabii sonuçlarından ve bağlılıklarının alametlerinden biri, sünneti her şeyden üstün tutup, hiçbir şeyi ona eşdeğer (muadil) bulmamaları ve tercih etmemeleridir. Biz buna alternatifsizlik de diyebiliriz. Sahâbilerin, sünnete bu yaklaşım ve bakışları, aslında Kur’ân-ı Kerim ve bizzat sünnetten kaynaklanmaktadır. Mesela, bir ayette Allah Teâlâ (c.c) şöyle buyurmuştu

17-04-2018 13:50

Ahlakî Öğretiler - Prof. Dr. Ali AKYÜZ

Hz. Muhammed (a.s)

“De ki: Rabbim ancak açık ve gizli kötülükleri, günahı ve haksız yere sınırı aşmayı, Allah’a ortak koşmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır.” (A‘râf, 7/33)

20-04-2017 07:26

Şâirun-Nebî veya Peygamberin Şairi – Hassan b. Sabit (r.a)

Hz. Muhammed (a.s)

Rahman ve Rahim olan yüce Allah’ın adıyla başlıyor ve Selamımı ve tahiyyatlarımı iletiyorum. Ashab-ı Kiram’ın (r.a) Peygambere (s.a.s) olan bağlılığı dillere destandır. Hocamız Zülcenaheyn Abdullah Efendinin derslerinde işlemiş olduğu ve dahi bu kasidelere ilham olan Ashab-ı Kirama (r.a) geçmiş bulunuyoruz

27-02-2017 08:54

Kur’ân Sünnet İlişkisi

Hz. Muhammed (a.s)

İslâmiyet’te meşrûiyetin olduğu gibi gerekliliğin de asıl kaynağı, Allah’ın Kitâb’ı ve Rasûlü’nün (s.a.s) sünnetidir. Her alanda gerekli ve geçerli olan bu kâide sebebiyle “Sünnete sarılma”yı, Kitâb ve sünnet nassları ile incelemek şüphesiz tabiî bir durumdur.

14-10-2016 07:59

Sünnetsiz İslam Arayışları

Hz. Muhammed (a.s)

Ebû Râfî radıyallahu anh'den rivâyet edildiğine göre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Benim emrettiğim veya nehyettiğim bir konu kendisine iletildiğinde sakın sizden birinizi, koltuğuna yaslanmış olarak, ‘biz onu bunu bilmeyiz. Allah'ın kitabında ne görürsek ona uyarız, o kadar’ derken bulmayayım.”[1]

17-04-2016 11:49

Bir Hadis Bağlamında Özlenen Toplumsal Yaşam

Hz. Muhammed (a.s)

Merhum Ali Ulvi Kurucu, hatıralarını anlattığı muhteşem kitabında Hz. Peygamber'in ümmetine emrettiği dokuz hasleti dedesi Hacı Veyiszâde’nin yorumlarını da katarak gayet sarih bir şekilde izah etmektedir.

24-03-2016 22:42

Beni Adem'in Efendisine, Şiirlerin Efendisi olan Naatler - Kab b. Zuheyr (ra)

Hz. Muhammed (a.s)

Rabbimizin “Selâm” ismiyle tahiyyatlarımı sunuyorum. Önceki yazımıza değerli Üstadımız Abdullah Efendinin Kaside-i Bürde derslerinden örneklerle giriş yapmıştık.

17-03-2016 19:53

Ben-i Âdem’in Efendisine, Şiirlerin Efendisi olan Na’tlar (10) Kaside-i Bür’e

Hz. Muhammed (a.s)

es-Selâmü Aleyküm değerli gönül dostları, hatırlayacağınız üzere bu yazımıza değerli Üstadımız Zamanımızın Kutbu, Veliler Önderi Gavsu’l-Azam Pir Abdülkadir Geylânî Hz.lerinin varisi, Abdullah Efendinin Kaside-i Bürde derslerinden örneklerle giriş yapmıştık.

20-12-2015 11:36

Şakk-ı Kamer: Ay’ın İkiye Ayrılması Mûcizesi

Hz. Muhammed (a.s)

Enes bin Mâlik (r.a)’den rivâyet edildiğine göre Mekke ahâlîsi Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’den kendilerine bir âyet (mûcize) göstermesini istediler. O da onlara Ay’ı iki parça hâlinde gösterdi, hattâ Hırâ Dağı’nı bu iki parçanın arasında gördüle(Buhârî,Menâkıbu’l-Ensâr, 36; Müslim, Kıyâmet, 46, 47)

10-12-2015 18:47

Allah, Kuba Halkını Niçin Övmüştür?

Hz. Muhammed (a.s)

“Muhakkak ki bu mescid, yapılırken takva ve tevhid temeli üze­rine kurulmuş ve böyle devam edegelmiştir. Habibim! Bu mescidde senin namaz kılman çok doğru ve hayırlıdır. Bu mescidde son de­rece temizliği ve nezaheti seven müttakî bir cemaat vardır. Allah da çok temiz ve faziletli olanları sever.”(1)

23-11-2015 17:22

Bir Hadîs-i Şerîf Üzerine

Hz. Muhammed (a.s)

Hadisi Tirmizî rivayet etmiştir. Âhir zamanda öyle kimseler türeyecekler ki, bunlar dinlerini dünyalığa âlet edeceklerdir. İnsanlara karşı koyun postuna bürünmüş gibi yumuşak ve güzel huylu görünürler. Dilleri şekerden bile tatlıdır, ama kalpleri kurt kalbi gibidir.

17-11-2015 20:53

Hz. Peygamber'e Saygı

Hz. Muhammed (a.s)

Mekke fethedilmiş, Allah Rasûlü (s.a.s) burada uzun bir süre kalarak idari, sosyal ve dini hayatı düzene sokmaya çalışmıştı. Bu durum uzadıkça Ensar'ın huzursuzluğu artıyordu.

15-11-2015 10:06

Tasavvuf Yoluna Girmek İstiyorum
İletişim
Bizimle [email protected] adresine mail atarak iletişim kurabilirsiniz.
Mustafa Hayri Efendi Hz.
"Evlatlarım, yana yakıla Cenab-ı Hakk'ı zikredelim" buyuran MUSTAFA HAYRİ EFENDİ HZ.nin gönlünden, dilinden İLAHİLERİ ve SOHBETLERİNİ sitemizden dinleyebilirsiniz.
İtikâfın Mahiyeti, Nevileri ve Teşriî Hikmeti
Kudüs Davası Yalnız Değildir.
Bir Gün Gelecek - Abdullah DEMİRCİOĞLU
Mezhepler Dinin Kalesidir
Millet İradesine kast eden darbe teşebbüsünü kınıyoruz!
Doğru Söylediyse Kurtuldu
Emaneti Yüklenmek, Abdullah Demircioğlu (İFEG Rektörü)
Beşeriyetin İhtiyaçları; İlim ve K. Kerîm, Abdullah DEMİRCİOĞLU
Duymak ve Dinlemek… Ayşe DEMİRCİOĞLU
Hz. Peygamber, Barış ve Savaş
Kuranı Kerimin Manevi Koruyuculuğu Vardır 22.03.2019
İslamitische Faculteit van Europa - Hadis Dersi 2.bölüm 23.03.2019
İslamitische Faculteit van Europa - Hadis Dersi 1.bölüm 23.03.2019
[ Daha Fazlası ]
Tüm hakları saklıdır 2012 ® MURİDAN
Ana Sayfa Biz Kimiz ? İletişim
Yazılım : Networkbil.net