Tasavvuf Kültür Sanat / Tasavvuf Yazıları

Hz. Mevlânâ'dan - Mürşid-Mürid-İlahî Aşk

Tasavvuf Kültür Sanat / Tasavvuf Yazıları

Mürşid - Mürîd Bir tâlib, maksadına mürşidsiz erişemez. Allah’ın seçkin kulları sırasına girmek için Allah ehlini aramak lazımdır. Yüce Allah bir kulunu seçip kendi varlığında yok ederse, bunun vasıtasıyla, dileklerde bulunanların dileğini de yerine getirir.

26/09/2010

Tasarrufta Bulunmak

Tasavvuf Kültür Sanat / Tasavvuf Yazıları

Bir gece yarısı Geylânî (k.s) abdest alıyorken birden takunyasını çıkararak karanlığa doğru fırlatır. Bu esnada olan olmuştur.

16/09/2010

Râbıtada Gâye

Tasavvuf Kültür Sanat / Tasavvuf Yazıları

Mürid kendi varlık ve benliğine ait düşünce ve şekillerden temizlenmeye başlar. Bunda ne kadar yoğunlaşırsa o kadar iyidir. Mürid yoktur, Mürşid vardır. Bu düşünce müridi kuşatır. Etine-kemiğine, damarına, kanına, hücrelerine, tüylerine yayılır.

29/08/2010

Mürşid-i Kâmilin Vasıfları, Prof.Dr. S.Uludağ

Tasavvuf Kültür Sanat / Tasavvuf Yazıları

Tasavvufun belli bir şeklini yaşamak için “şeyhin” lüzumlu ve gerekli, diğer bir şeklini yaşamak için ise şart ve zorunlu olduğunu belirten sûfiler; bu yola girmemenin doğuracağı zararları ve bunun yol açacağı manevî felaketleri göstermekten geri durmamışlardır. Bu yolda bazıları yolunu kaybeder, şeytanın oyuncağı haline gelirler. Bir kere müridlerinden biri Sehl b. Abdullah’a: “Üstad! Ben her ge

26/08/2010

Anlayış Makamı, Sühreverdî (k.s)

Tasavvuf Kültür Sanat / Tasavvuf Yazıları

İşitmenin hayırlı oluşunun alameti, kişinin Hakk’tan duyduğunu bütün özellik ve vasıflarıyla anlayarak işitmesi ve dinlemesidir. Sûfî, anlatılan ve ilham edilene kulak verir.

19/08/2010

Hz. Âişe'nin Zühdü (r.anhâ)

Tasavvuf Kültür Sanat / Tasavvuf Yazıları

906. Âişe'nin (ra) şöyle dediği rivayet edilmiştir: "Muhammed'in (sav) vefatından sonra doyasıya yemedim. Eğer, ağla­mak isteseydim, ağlardım. Muhammed (sav) vefat edinceye kadar onun ehli doymamıştır."

05/08/2010

Bezm-i Elest

Tasavvuf Kültür Sanat / Tasavvuf Yazıları

“Hani Rabbin, Âdemoğullarının sırtlarından zürriyetlerini almış ve onları kendi nefislerine karşı şahitler kılmıştı. ‘Ben, sizin Rabbiniz değil miyim?’ (demişti de) Onlar: ‘Evet (Rabbimizsin), şahit olduk’ demişlerdi. (Bu, ) Kıyamet günü: ‘Biz bundan habersizdik’ dememeniz içindir.” (A‘râf, 172) Azîz, Vedûd Rabbü’l-Âlemîn, zamansızlıkta bir zaman, mekânsızlıkta bir mekân yaratmayı diledi. Ne za

02/08/2010

İlim, İrfan ve Tekkeler, Mustafa ÖZDAMAR

Tasavvuf Kültür Sanat / Tasavvuf Yazıları

Tarih boyunca bütün insanlık ve medeniyetler için, vahşî dünyanın en yırtıcı canavarları ile teknolojinin en tahripkâr silahları bile, yerince ve yeterince eğitilmemiş bir toplumun cahil birey ve barbarları kadar yıkıcı ve tehlikeli olmamıştır. Dinî ve medenî terbiyesi verilmemiş, yerince ve yeterince eğitim-öğretim gösterilmemiş, politik, ekonomik ve sosyal yönden doyurulmamış aç bir toplum her

21/07/2010

Ölüm ve Mahiyeti, Prof. Dr. S.Uludağ

Tasavvuf Kültür Sanat / Tasavvuf Yazıları

İnsan, rûh ve bedenden oluşan bir varlıktır. Rûhu ile yukarı âleme, bedeniyle aşağı âleme bağlıdır. Rûh İlâhî, beden ise maddîdir. Beden topraktan gelir, yine toprağa gider. “Sizi ondan (topraktan) yarattık, oraya döndüreceğiz ve bir kez daha sizi ondan çıkaracağız.” (Taha, 20/55) İnsan, hayvanlarda olan candan ayrı ve bambaşka bir cana/rûha sahiptir. Bu rûhun madeni, menbaı İlâhî’dir. Yüce Allah

12/07/2010

Kendini Aşmanın Yolu, İ.Gazalî (k.s)

Tasavvuf Kültür Sanat / Tasavvuf Yazıları

Ey dostum! Gözlerini kapat ve bak; ne görüyorsun? Eğer hiçbir şey görmüyorum diyorsan, bu bir hatadır. Aslında görüyorsun; fakat vücudunun zulmeti (karanlığı) sana basiretinden daha yakın olduğu için basiret gözünü bulup kullanamıyorsun.

22/06/2010

Namazda Huşû

Tasavvuf Kültür Sanat / Tasavvuf Yazıları

Yüce kitabımız Kur’ân-ı Kerim’de, Bakara sûresinin 45. ayetinde sabır ve namazla Allah’tan yardım istememiz emredilmekte, devamında namazın huşû içerisinde olanlardan başkasına ağır geleceği ifade edilerek: “Sabır ve namazla Allah’tan yardım dileyin. Şüphesiz namaz, huşû içerisinde bulunanlardan başkasına ağır gelir” buyrulmaktadır. Mü’minûn sûresinin ilk ayetlerinde ise kurtuluşa erecek olan m

17/06/2010

Aksaray 'Olanlar Dergâhı' Şeyhi İbrahim Efendi'nin Tasavvuf Manzûmesi

Tasavvuf Kültür Sanat / Tasavvuf Yazıları

1. Bidâyette tasavvuf sûfî bî-can olmağa derler Nihâyette gönül tahtında sultân olmağa derler Tasavvuf mesleğine intisâb etmek isteyen sûfî, bu dergâha girerken, maddî varlığından sıyrılmalı ve kendinde bir varlık görmemelidir. Bu tarzda başlayana manevî yolculuğun (seyr u sülûk) nihâyetine ulaşan kimse gönül tahtının sultânı olur. 2. Tarîkatte ibârettir tasavvuf mahv-ı sûretten Ha

06/06/2010

Tasavvuf Yoluna Girmek İstiyorum
İletişim
Bizimle [email protected] adresine mail atarak iletişim kurabilirsiniz.
Mustafa Hayri Efendi Hz.
"Evlatlarım, yana yakıla Cenab-ı Hakk'ı zikredelim" buyuran MUSTAFA HAYRİ EFENDİ HZ.nin gönlünden, dilinden İLAHİLERİ ve SOHBETLERİNİ sitemizden dinleyebilirsiniz.
İtikâfın Mahiyeti, Nevileri ve Teşriî Hikmeti
Kudüs Davası Yalnız Değildir.
Bir Gün Gelecek - Abdullah DEMİRCİOĞLU
Mezhepler Dinin Kalesidir
Millet İradesine kast eden darbe teşebbüsünü kınıyoruz!
Doğru Söylediyse Kurtuldu
Emaneti Yüklenmek, Abdullah Demircioğlu (İFEG Rektörü)
Beşeriyetin İhtiyaçları; İlim ve K. Kerîm, Abdullah DEMİRCİOĞLU
Duymak ve Dinlemek… Ayşe DEMİRCİOĞLU
Hz. Peygamber, Barış ve Savaş
Kuranı Kerimin Manevi Koruyuculuğu Vardır 22.03.2019
İslamitische Faculteit van Europa - Hadis Dersi 2.bölüm 23.03.2019
İslamitische Faculteit van Europa - Hadis Dersi 1.bölüm 23.03.2019
[ Daha Fazlası ]
Tüm hakları saklıdır 2012 ® MURİDAN
Ana Sayfa Biz Kimiz ? İletişim
Yazılım : Networkbil.net