M. Hayri Malatyevî (k.s)

Mustafa Hayri Öğüt Efendi Hazretlerini Rahmet ve Minnet ile Anıyoruz

M. Hayri Malatyevî (k.s)

Arif-i Billâh Mustafa Hayri Öğüt Efendi (k.s.) Hazretlerinin sağlığında iken kendisine “Zülcenâheyn” (iki kanatlı, zâhirî-bâtınî ilim dolu) diye taltif ettiği ve bu sıfatı verdiği, son derece nazik bir üslupla “Müftî Efendi” diye hitap ettiği, zaman zaman kendi emri doğrultusunda o günkü ihvanlara sohbet ettirdiği ve bizzat kendisinin de dinlediği, hayatta iken irşat vazifesini yapması için icazet

17-09-2017 12:20

Mustafa Hayri Öğüt Efendi Hazretlerini Rahmet ve Minnet ile Anıyoruz (1895 – 1979)

M. Hayri Malatyevî (k.s)

Seyyid Hacı Mustafa Hayri Baba Malatyevi (ks), 1895 yılında Malatya’da doğmuştur. Babası Yüzbaşı Mustafa Hayri'nin, Malatya’nın Akçadağ ilçesinde görevliyken şehit oluşundan üç ay sonra doğan çocuğuna da Mustafa Hayri ismi verilmiştir. Ehl-i Beyti Resulullah'tan (as) olan bu büyük mutasavvıf, Seyyid Battal Gazi neslinden ve Koca Vaizoğulları ailesindendir.

16-09-2015 23:01

Vefatlarının 35. Sene-i Devresinde Hacı Mustafa Hayri Efendimizi Rahmetle Anıyoruz

M. Hayri Malatyevî (k.s)

Bir İlâhî Aşk ve Mana Rehberi Hacı Mustafa Hayri Öğüt (k.s) Efendi Hazretleri (1895-1979) son dönemde yaşamış evliyalardandır. Türbe-i Şerifleri Trabzon Akçaabat’ta bulunan, aslen Malatyalı Hacı Mustafa Hayri Öğüt Hazretlerini vefatının 35. sene-i devresinde rahmetle ve minnetle anıyoruz.

17-09-2014 14:51

Arif-i Billah Hacı Mustafa Hayri Hazretlerinin Isparta Sohbeti

M. Hayri Malatyevî (k.s)

Derse başlamadan evvel bir iki konu hakkında konuşmak istiyorum. Evlatlar, kardeşler! Biz Rasûlullah Hz. Muhammed Mustafa S.A.V. Efendimizin partisindeniz. Ondan sonra partimiz, mensubu bulunduğumuz Sultanü'l-Evliyâ Bazü'l-Eşheb Gavsu'l-A'zam Mahbûbu Sübhânî Gavsü's-Samedânî Şeyh Abdülkadir-i Geylânî Efendimizin partisine mensubuz, o partideyiz. Bizim siyasi partilerle pek bir alakamız, işimiz yok

28-10-2013 17:04

Vefatlarının 34. Sene-i Devresinde Hacı Mustafa Hayri Efendimizi Rahmetle Anıyoruz

M. Hayri Malatyevî (k.s)

Bir İlâhî Aşk ve Mana Rehberi Hacı Mustafa Hayri Öğüt (k.s) Efendi Hazretleri (1895-1979) Son dönemde yaşamış evliyalardandır. Türbe-i Şerifleri Trabzon Akçaabat’ta bulunan, aslen Malatyalı Hacı Mustafa Hayri Öğüt Hazretlerini tanımaya hazır mısınız?

16-09-2013 20:17

Mustafa Hayri Öğüt Kaddesallahu Sırruh Hazretlerinin Tasavvufa İntisâbı

M. Hayri Malatyevî (k.s)

Mustafa Hayri Baba Kaddesallahu Sırruh Hazretleri henüz Rüştiyeli iken eniştesi Hafız Nafiz Efendi onu Gümüşhanevi tekkesine götürür. Hacı Mustafa Hayri Baba Kaddesallahu Sırruh Hazretleri ilk olarak buradaki postnişin (Zâfiranbolulu) Safranbolulu İsmail Necati Kaddesallahu Sırruh Hazretlerinden Naşibendiyenin Halidiyye koluna intisap etmiştir. Altı ay kadar bu tarikata hizmeti dokunan Hacı Mustaf

05-01-2013 12:17

Vefatının 33. yılında Mustafa Hayri Efendimizi RAHMETLE ANIYORUZ.

M. Hayri Malatyevî (k.s)

Her anı çile dolu, hizmet dolu, ibadet dolu, sevgi dolu 84 senelik bir ömrün sonunda 17 Eylül 1979’da Pazartesi günü 10.30’da Suâdiye’deki evinde Hakk’a yürüdü. Ardında binlerce derviş, serzakir, naib, nekib ve çok kıymetli halifeler bırakarak vazifesini tamamlamıştır. Son sözü; اللهم اغـفـرلى واح

16-09-2012 21:06

Mustafa Hayri Öğüt'ün (k.s) İhvanlara Yaptığı Konuşmadan Bir Kesit

M. Hayri Malatyevî (k.s)

Evladım! Dünya ve ahret saadeti ancak Allah’ı zikirdedir. Allah’ın zikrini yapanlar dünya ve ahret selamet ve saadetine ererler. Şeriatla tarikatla amel edenler muvaffak olurlar. Yolumuz, şeyhimiz, mürşitlerimiz, pirlerimiz büyük zatlardır. Kuvvetli bir yoldur. Büyük bir caddedir. Çalışan mahrum kalmaz, inşallah. Hem dünyada, hem ahrette. Yaramazların, bozguncuların anlattıklarına aldanmay

13-08-2012 20:51

Hacı Mustafa Hayri (k.s), Tasavvufa İntisâbı ve Mürşidi

M. Hayri Malatyevî (k.s)

Allah-ü Teâlâ (c.c) hazretlerine, O’nun yüce Resulüne (s.a.s) ve onun şanlı ümmetine râm olmuş; ümmet içinden ümmet için seçilmiş, bu uğurda çile çekmiş, büyük hizmetler etmiş, Allah dostları, insân-ı kâmiller yetiştirmiş büyük veli… Doğumu: Hacı Mustafa Hayri Baba (k.s) Hz. 1895 yılında Malatya’da dünyaya geldi. Babası Yüzbaşı Mustafa Hayri, Malatya’nın Akçadağ ilçesinde görevliyken şehit düştü

16/02/2011

Oğlum Mustafa Hayri

M. Hayri Malatyevî (k.s)

Hayri Baba, bir müridi ile Tarsus'a gider. Orada bir zat, Hayri Baba’nın yanındaki müride Hayri Baba hakkında ileri geri sözler eder. Hayri Baba, yanına gelen müridine:

22/12/2010

Kötü Niyet

M. Hayri Malatyevî (k.s)

Hacı Mustafa Hayri Baba (k.s) Hazretleri müritlik dönemine ait başından geçen bir olayı şöyle anlattı: Bir gün nafile bir oruç tutuyordum. Bizim Malatya’da herkesçe iyi tanınan (meşâyih bilinen) birinin dükkânına gittim.

31/10/2010

Bulanık Su

M. Hayri Malatyevî (k.s)

Hacı Mustafa Hayri Öğüt (k.s) Hazretleri, Şeyhi Hacı Muhammed Baba (k.s) Hazretlerine hizmeti esnasında başından geçen bir olayı şöyle anlatıyor:

23/08/2010

Tasavvuf Yoluna Girmek İstiyorum
İletişim
Bizimle [email protected] adresine mail atarak iletişim kurabilirsiniz.
Mustafa Hayri Efendi Hz.
"Evlatlarım, yana yakıla Cenab-ı Hakk'ı zikredelim" buyuran MUSTAFA HAYRİ EFENDİ HZ.nin gönlünden, dilinden İLAHİLERİ ve SOHBETLERİNİ sitemizden dinleyebilirsiniz.
İtikâfın Mahiyeti, Nevileri ve Teşriî Hikmeti
Kudüs Davası Yalnız Değildir.
Bir Gün Gelecek - Abdullah DEMİRCİOĞLU
Mezhepler Dinin Kalesidir
Millet İradesine kast eden darbe teşebbüsünü kınıyoruz!
Doğru Söylediyse Kurtuldu
Emaneti Yüklenmek, Abdullah Demircioğlu (İFEG Rektörü)
Beşeriyetin İhtiyaçları; İlim ve K. Kerîm, Abdullah DEMİRCİOĞLU
Duymak ve Dinlemek… Ayşe DEMİRCİOĞLU
Hz. Peygamber, Barış ve Savaş
İnsan Suresi Tefsiri 15.02.2019
Hz.Allah(cc) Buyuruyor ki Resullerime İcabet Ediniz 15.02.2019
Aşırılıktan Sakınalım 02.02.2019
[ Daha Fazlası ]
Tüm hakları saklıdır 2012 ® MURİDAN
Ana Sayfa Biz Kimiz ? İletişim
Yazılım : Networkbil.net