Tasavvuf Kültür Sanat / Tasavvuf Yazıları

Allah Teâlâ Bir Kulu Sevdiği Zaman

Tasavvuf Kültür Sanat / Tasavvuf Yazıları

387. Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, “Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur” dedi: “Her kim bir dostuma düşmanlık ederse, ben ona karşı harb ilân ederim. Kulum, kendisine emrettiğim farzlardan, bence daha sevimli herhangi bir şeyle bana yakınlık sağlayamaz. Kulum bana (farzlara ilâveten işlediği) nâfile ibadetlerle durmadan yaklaşır; nihâye

20-07-2017 20:44

Allah Sevgisi - Dr. Durak PUSMAZ

Tasavvuf Kültür Sanat / Tasavvuf Yazıları

Bizleri yoktan var eden ve enva-i çeşit nimetleriyle donatan yüce Rabbimize karşı birtakım görevlerimiz vardır. Bu görevlerimizden biri de O´nu sevmektir.

10-06-2017 19:49

Tasavvufi Açıdan Oruç

Tasavvuf Kültür Sanat / Tasavvuf Yazıları

Kur'an ve sünnette "savm" ve "sıyam" olarak zikredilen "oruç" Farsça "rûze ve rûz"dan alınma bir kelimedir. Sözlükte Savm: Yeme içmeden kesilmek, dili tutmak, konuşmamak ve kendini korumak mânâsınadır.

27-05-2017 15:17

Tasarrufta Bulunmak

Tasavvuf Kültür Sanat / Tasavvuf Yazıları

Tasarruf, sözlükte; bir işte hareket etmek, bir işin içine girip idare etmek gibi anlamlara gelir. Istılâhta ise yüce Allah’ın izni ile insanlara ve eşyaya çeşitli şekillerde etki etmek, onları idare etmek demektir. Allah’ın çok yakın dostlarına bahşettiği bir lütuf ve keramet olan tasarruf hadisesinde, “Attığın zaman sen atmadın, fakat Allah attı” (Enfâl/17) âyetinde ifade edildiği gibi gerçek f

18-05-2017 06:22

Günaha Girme(k) Prof. Dr. Mustafa KARA

Tasavvuf Kültür Sanat / Tasavvuf Yazıları

İnsanoğlunun dünyasında iki temel renk vardır: Doğru ve yanlış, ak ve kara, sevap ve günah. İnsanın iç âlemine, gönül dünyasına hitap eden bütün dinler yanlışların azalmasını, karaların aklaşmasını ve günahların yok olmasını hedeflemiştir. Çünkü yanlış yanlışı, günah günahı davet etmekte, menfilikler müspetlere yaşama hakkı vermemeye başlamakta, insan giderek günah denizinde boğulmaktadır.

06-05-2017 12:42

Ömür kervanının kalkmak üzere olduğunu haber veren çanlarının seslerini duymuyor musun?

Tasavvuf Kültür Sanat / Tasavvuf Yazıları

• Gökyüzünden cana; “Haydi geri dön!” diye bir ses geldi. Can da; “Ey beni çağıran yüce varlık! Merhaba, geliyorum…” diye cevap verdi. • Ses duydum; “Başüstüne, her an yüzlerce can sana feda olsun. Bir kere daha çağır da; makamına kadar uçayım.

06-04-2017 07:21

İnsanın Manevî Yapısı ile İlgili Sorular

Tasavvuf Kültür Sanat / Tasavvuf Yazıları

Tasavvufta ruhtan sıkça bahsedilir: “Sana ruhtan sorarlar. De ki: Ruh Rabb´imin emrindendir. Size ilimden pek az şey verilmiştir.”(İsrâ, 17/85)ayetine rağmen bu bilgiler nereden çıkmıştır?

07-03-2017 20:58

II. Abdulhamid Han´ın Tasavvufi Yaşantısı ve Meşayihle İlişkileri

Tasavvuf Kültür Sanat / Tasavvuf Yazıları

Cennetmekân Sultan II. Abdulhamid Han, 33 yıl süren saltanatının ardından 10 Şubat 1909 yılında Beylerbeyi Sarayında Hakk´a yürüdü. Vefatının sene-i devriyesinde rahmet ve minnetle anıyoruz.

13-02-2017 08:19

Tasavvuf ve Tarikatlarla İlgili Fetvalar

Tasavvuf Kültür Sanat / Tasavvuf Yazıları

Gerek hayatlarında, gerek ölümlerinden sonra peygamberler veya velîlerden birini hatırlamak, düşünmek, onların şekillerini veya rûhâniyetlerini kalbinde tahayyül ederek, onların tavır ve davranışlarına bürünmeye çalışmak, kalbi bir râbıta ile onlara sevgi duymak ve saygı göstermek, böylece onlardan feyz almak, yardım talebinde bulunmak, çözümünde güçlük çektiği konularda onların söz, tavır ve davr

07-02-2017 16:30

Allah, İnsanı, Can Kuşu Kafesinin Demirden Olmasından Korusun (c.11. 568)

Tasavvuf Kültür Sanat / Tasavvuf Yazıları

• Ay yüzlü sevgili gelince, canın ne değeri kalır, onun yanında can kim oluyor? Gün doğunca, artık gece bekçisinin işi bitmiştir; ona gerek yok! • Ayın aylık etmesi, ışıklar saçması, gökyüzünde rahatça dolaşıp durması için güneş ona lütufta bulunur, geceleri kendini gizler, görünmez olur!

05-12-2016 14:19

Mürşidi Tanımaya Dair

Tasavvuf Kültür Sanat / Tasavvuf Yazıları

Bu yazının kaleme alınış gayesi, Mürşid’in ve evliya’nın hususiyetlerinin idrak edilmesine fayda sağlamak içindir. Dil ile anlatılanların gönül aleminde yankı bulması gerekmektedir. Aksi halde dilin söylediğinin yaşantıya yansımadığı görülecektir ki! Kuru bir lâkırtının ne söyleyene ne de dinleyene fayda sağlaması düşünülemez.

10-11-2016 10:59

Neye Yönelirsen Sen Osun

Tasavvuf Kültür Sanat / Tasavvuf Yazıları

Nedir aşk? Bir varlığa karşı duyulan derin sevgi. Güçlü ve içten gelen yönelme duygusu. Her gönülde bir aşk var mıdır? Olsa gerek. Çünkü ademoğulunun hepsi bir şeyin peşinde koşuyor.

07-11-2016 10:49

Tasavvuf Yoluna Girmek İstiyorum
İletişim
Bizimle [email protected] adresine mail atarak iletişim kurabilirsiniz.
Mustafa Hayri Efendi Hz.
"Evlatlarım, yana yakıla Cenab-ı Hakk'ı zikredelim" buyuran MUSTAFA HAYRİ EFENDİ HZ.nin gönlünden, dilinden İLAHİLERİ ve SOHBETLERİNİ sitemizden dinleyebilirsiniz.
İtikâfın Mahiyeti, Nevileri ve Teşriî Hikmeti
Kudüs Davası Yalnız Değildir.
Bir Gün Gelecek - Abdullah DEMİRCİOĞLU
Mezhepler Dinin Kalesidir
Millet İradesine kast eden darbe teşebbüsünü kınıyoruz!
Doğru Söylediyse Kurtuldu
Emaneti Yüklenmek, Abdullah Demircioğlu (İFEG Rektörü)
Beşeriyetin İhtiyaçları; İlim ve K. Kerîm, Abdullah DEMİRCİOĞLU
Duymak ve Dinlemek… Ayşe DEMİRCİOĞLU
Hz. Peygamber, Barış ve Savaş
İnsan Suresi Tefsiri 15.02.2019
Hz.Allah(cc) Buyuruyor ki Resullerime İcabet Ediniz 15.02.2019
Aşırılıktan Sakınalım 02.02.2019
[ Daha Fazlası ]
Tüm hakları saklıdır 2012 ® MURİDAN
Ana Sayfa Biz Kimiz ? İletişim
Yazılım : Networkbil.net