Muridan
 Mekke ve Medine地in Fazileti

Mekke ve Medine地in Fazileti

2 Nisan Cumartesi gn balayan geleneksel olarak dzenlediimiz Umre yolculuumuzu 15 Nisan Cuma gn itibariyle tamamlam bulunuyoruz. Rabbimiz kabul buyursun tekrarn nasip eylesin. Bu mnasebetle,mridimiz Abdullah DEMンRCンOミLU`nun kaleme ald "Mekke Ve Medine地in Fazileti" balk yazsn ziyaretten hatralar eliinde sizlerle paylamak istiyoruz.

***
Arza bir toprak par軋s olarak bakar ve onu yle grrseniz, topraklarn, ktalarn, ehirlerin kara par軋s olan her yerin birbirinden fark olmadn dnrsnz. Ama yle deildir. Raslull禀 (s.a.s) bu hususta topra yle drt ksma ayrm olduunu bilmede fayda vardr. (Bu hadis, ilmi anlama manasnda olan hadistir.) “゙erefu’l-mek穗 bi’l-mekn” denilmitir.
Bunun anlam udur:
Mek穗n erefi, orada oturan ile orantldr. Biraz a軋cak olursak, eer bir makamda oturan, oray her bakmdan dolduruyor, onun hakkn veriyor ise, bu o kiinin fazilet, eref ve stnlnden dolaydr. Yoksa bo bir mek穗 ve makam kuru kuruya bir anlam ifade etmemektedir.
 
Buradan bir ilgi kurarak diyoruz ki, Mekke ile Medine’nin faziletli oluu evvela oraya bu zellii Cen稈- Allah’n vermesindendir. Sonra da orada gnderdii Peygamber’in hatralarnn olmas ve kabirlerinin o mek穗larda olmasndandr.
 
゙phesiz ki, 稷emlere rahmet olarak gnderilen Raslull禀 (s.a.s), Allah’n (c.c) honut ve raz olduu kullarndandr. Hatta onu sevmenin ve ona itaat edip uymann iman ile balants vardr. Aksine olan hareket ve davranlar, imanszln al穃etlerindendir.
 
1. Enes b. M稷ik’ten (r.a); Neb (s.a.s) buyurdu ki:
“Hi biriniz, kendiniz i輅n arzu ettiinizi kardeiniz i輅n de arzu etmedik軻 iman etmi olmaz.”
 
2. Eb Hreyre’den; Raslull禀 (s.a.s) buyurdu ki:
“Nefsim kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, hi軛iriniz ben ona ebeveyninden ve evladndan daha sevgili olmadk軋 iman etmi olmaz.”
 
ンmann kemal derecesine ulamas ancak ona kaytsz-artsz teslim olmaktan ge軻r. Bundan dolay Amr b. As’n sevgisini ifade ederken, ona olan sevgi ve taziminden dolay,
“Gzlerimi doyura doyura kendisine bakamadm” deyii ile Hz. ヨmer’in,
“Ve min nefs / Nefsimden de daha daha fazla seviyorum” deyii ve byle olunca da Raslull禀’n,
“el-ツn y ヨmer! / ンte imdi oldu ya ヨmer” deyileri, sahabenin ona sevgi ve muhabbetlerini gstermektedir. ワmmeti olduunu syleyen bizlerinde ayn davranlar sergilememiz lazmdr.
 
3. Enes’in (r.a) dier bir rivayeti daha vardr ki; Raslull禀 (s.a.s):
“Kimde ey bulunursa, imann tadn tatm olur. Allah ve Rasln her eyden 輟k sevmek…”
 
4. Raslullah (s.a.s):
“ンmann alameti Ens穩’a muhabbet etmek, nifakn alameti de onlara buzetmektir” demitir.
 
5. Fert olarak da Hz. Ali’ye:
“Ya Ali! Sana m’minden bakas muhabbet etmez, mnafktan bakas da buz etmez” demitir.
 
6. Sahablerin 輟u hakknda da ayr ayr tavsiyeleri vardr.
“Herkim onlar severse bana muhabbetinden dolay sever. Herkim de onlara buz ederse bana buzundan dolay buz eder.”
 
Tarih boyunca, Medine imann kalesi olmutur. Muhacir ile Ens穩 orada bir araya gelmi ve ンsl穃 oradan dnyaya yaylmtr. Cihadn bayraklar o zaman ンsl穃 beldesinin baehri konumunda olan bu mbarek mek穗da dikilmi, drt bir yana Mslman askerler, ンsl穃 dininin ykselmesi i輅n dne gider gibi sevin i輅nde gitmiler, ya ehid veya gazi olmulardr.
 
Medine yle kudsi bir mek穗dr ki, ilahi emir gerei Raslullah oraya g etti. Yaklak 13 sene orada yaad ve orada vefat etti. Kabri oradadr, oradan dirilecek…ンlknce onun i輅n ba‘s olunmak zere Medine topra yarlacak…
 
Mekke ve Medine toprana bu eref ve mbareklii veren Allah’tr. Birinci olarak en hayrl toprak Mekke-i Mkerreme, ondan sonra Medine-i Mnevvere sonra da Kuds-u ゙erf gelmektedir. Burada yaplan ibadetler sevap itibariyle daha yksektir. Mekke’nin mbarek oluu hem 窕et ve hem de hadisle sabittir.
 
“゙phesiz 稷emlere bereket ve hidayet kayna olarak insanlar i輅n kurulan ilk mabed, Mekke’deki K稈e’dir. Orada apak nianeler ve ayrca ンbrahim’in makam vardr. Oraya giren emniyette olur. Yol bakmndan gidebilenlerin o evi haccetmesi Allah’n insanlar zerinde bir hakkdr. Kim ink穩 ederse bilmelidir ki, Allah btn 稷emlerden mstanidir.” (ツl-i ホmran /96-97)
Raslullah (s.a.s), k稠irler kendisini Mekke’den karmaya mecbur ettikleri zaman Hz. Ebbekir ile gizlice Medine’ye doru gidecekti. ンte o zaman Mekke’ye dnerek yle demiti:
“Yeminle sylyorum ki, ger軻kte sen ey Mekke, yeryznn en hayrl toprasn. Ve yine sen Allah’a da en sevimli yersin. Senden karlmak istenmeseydim, asla kmazdm.”Hadisi, Tirmiz ve ンbnu M稍e rivayet etmilerdir, hadis sahihtir.
Bu mbarekliinden dolay oradan ayrlmak istemiyordu. Fakat kader yle deildi. Oradan ayrlacan da, ilk vahiy geldiinde Varaka b. Nevfel’e gittiklerinde, onun u szne hayret ve znt i輅nde kalarak sormutu:
“Eve muhriciyye ann / Beni oradan karacaklar m?”
 
ンlk vahyin tesirinde kalan Raslullah, Hz. Hatice’nin tevikiyle kendisinin akrabas olan, ilahi dinler hakknda da bilgisi bulunan Varaka’ya gitmiler, ondan bilgi almlard. Kendisine Hira Da’nda gelenin, daha nceleri dier peygamberlere gelen melek olduundan bahisle, “Keke gen olsaydm da, Mekke’den kardklarnda sana yardm etseydim” demiti. ンte buna karlk, Raslullah “Beni oradan karacaklar m?” buyurdu.
 
Abdullah DEMンRCンOミLU Hocaefendi
 

Top