Muridan
Abdullah Dermicioğlu Efendi Hz. ile Berat Kandili Sohbeti

Abdullah Dermicioğlu Efendi Hz. ile Berat Kandili Sohbeti

Berat gecesi Kur’an-ı Kerim’in yedinci kat semâdan bir bütün hâlinde Beyt-i mâmur denilen dünya semâsına indirildiği gecedir.

Bir başka ifâdeyle Kur’an icmâlî olarak Berât gecesinde inzâle, tafsilî olarak da Kadir gecesinde indirilmeye (tenzil) başlanmıştır. Berat gecesinin adı Kur’an’da geçmese de hadislerde “Şaban ayının yarı gecesi”  ifâdesiyle anlatılmıştır.

Berâet, temize çıkmak, afva uğramak, berî olmak demektir. Berât kelimesi ise “berâet” in hafifletilerek Türkçeleşmiş şekli olup sakk ve sened mânâsı ifâde eder. İçinde bulunduğumuz üç aylar iklimi Allah’ın rahmet ve mağfiretinin feyezan ettiği gufrân mevsimidir. Şaban ayının on beşinci gecesine rastlayan “Berat” kandilinin ayrı bir anlamı ve yeri vardır. 

Berat gecesinde rahmet-i ilâhiyye taşar. Nitekim Allah Rasûlü buyuruyor: "Allah Teâlâ bu gece ümmetimden Benî kelb kabilesinin koyunlarının kılları sayısınca kişiye rahmet eder.”  Benû Kelb, koyunlarının çokluğuyla ünlü bir kabiledir. Onların “kılları sayısınca” ifâdesi çokluğu ifâde etmektedir.

Berât gecesinde mağfiret-i ilâhiyye herkesi kuşatır. Allah Rasûlü bu konuda da buyurmuştur: “Allah Teâlâ bu gecede kendisine şirk koşmayan bütün müslümanlara mağfiret eder; ancak kehânet ve büyü işleriyle uğraşanlarla içki ve zinâda ısrar ile anne babasını incitenler müstesnâdır. Onlar tevbe etmedikçe mağfirete mazhar olamazlar.”

Abdülkadir Geylânî hazretleri, el-Gunye Li-Tâlibi Tariki’l Hakk adlı eserinde şu haberi nakletmiştir: Allah Teâla, Şaban ayının on beşinci gecesinde mahlûkatının durumlarına bakar. O gece her kimi temiz bulursa ertesi seneye kadar temizliğini devam ettirir. Bu gecede Allah Teâla kullarına bakar, mümin olanları bağışlar, kafir olanlara mühlet verir. Kin ve hased ehli olanları bu durumdan kurtuluncaya kadar kendi hallerine bırakır.  Geylânî hazretlerinin beyânına göre yeryüzünde bulunan Müslümanların Ramazan ve Kurban olmak üzere iki bayramı olduğu gibi; gökyüzündeki meleklerin de Kadir ve Berat olmak üzere iki bayramları vardır.”
Amellerin Allah’a sunulduğu Allah tarafından olaylara aid yol haritasının görevli meleklere verildiği ve meleklerin bayram ettiği Berat gecesine berâet hazırlığı içinde girmeye bakmak bu mevsimin en kârlı işi olacaktır.

Bu gece değerli mürşidimiz Abdullah Demircioğlu Efendi Hazretleri ile canlı yayın sohbetinde buluşuyoruz. 

Aşağıdaki linklerden canlı yayını takip edebilirsiniz.
Türkiye Saati 22:00 / Avrupa 20:00
https://www.facebook.com/AbdullahDemirciogluHocaefendi
https://www.instagram.com/abdullahdemirciogluhocaefendi/
https://www.youtube.com/AbdullahDemircioglu

Top