Muridan
Aldanan kim?

Aldanan kim?

Aldananlar! "Hey Dost, Hele Bir Anlatıver Kimler Aldandı?"

“Cehennem'i Hesaba Katmayan Dindar Aldandı",  "Allah Tarafından Hiç Hesaba Katmadıkları Karşılarına Çıkıverdi" (Zümer Suresi, 47)

"Ölum Yokmuş Gibi Davranan Dünyaperest Aldandı","Her Nerede Olursanız Olunuz, Ölüm Size Yetişir" (Nisâ, 78)

"Ameline Güvenen Âbid Aldandı", "Zinhar Aldanmayın, Hiç Kimse Ameliyle Kurtulamaz" Sende mi Ya Resulallah"  -  "Evet Bende"

"Kendini Hak Yolunda Sanıp, Kılını Dahi Kıpırdatmayanlar Aldandı"

"Nasıl Desem Bilmem ki, Namazsızlar Aldandı",  "Biz Namaz Kılanlardan Değildik"  (Müddessir – 43)

"Ben Bundan Sonra Kurtulmam Diyen Meyus Aldandı", " De ki: Ey nefislerine karşı aşırı giden kullarım. Allah'ın rahmetinden ümidi kesmeyin. Allah bütün günahları mağfiret buyurur. Şüphesiz ki O, gafûr ve rahim'dir. (Zümer/53)

"Bakma! Benim Kalbim Temiz Diyen Amelsiz Aldandı", "And olsun zamana ki, insan gerçekten ziyan içindedir., Ancak, iman edip de Sâlih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka (Onlar ziyanda değillerdir)."  (Asr Suresi)

"Göreceksin Biz Nice Hacı-Hoca'dan Daha Önce Gireriz Cennet'e Diyen Nadan Aldandı",  "Neyiniz Var? Nasıl Hükmediyorsunuz?" (Saffat  - 154)

"Bu Da Bişey mi Canım? Millet Neler İşliyor Diyen Günahkar Aldandı", "Onlar bir ümmetti, gelip geçti. Onların kazandıkları kendilerinin, sizin kazandıklarınız sizindir. Siz onların yaptıklarından sorguya çekilmezsiniz." (Bakara Suresi – 134)

"Benim Babamda Hacı Diyen Evlat Aldandı", "Baksana Dalgalar Arasındaki İnkârcı Oğlu İçin Yalvaran Nuh Peygambere Ne Denildi: “Ey Nuh!” buyurdu Allah, “O senin ailenden değil. Çünkü o, dürüst iş yapan, temiz bir insan değildi. O halde, hakkında kesin bilgin olmayan bir şeyi Benden isteme. Cahilce bir davranışta bulunmayasın diye sana öğüt veriyorum.” (Hud – 46)

"Ben Gıybet Etmiyorum Ki, Olanı Söylüyorum Diyen Aldandı", "Gıybet, Bir İnsani Beğenmeyeceği Şekilde Anmandır" (Hadis)

"İşlediysek, Biz İşledik, Azabını Çeker Diyetini Öderiz! Diyen Bedbaht Aldandı", “Andolsun, onlara Rabbinin azabından 'bir ufak esinti' dokunacak olsa hiç tartışmasız; "Eyvahlar bize, gerçekten bizler zulme sapanlarmışız" diyecekler.  (Enbiya – 46)   

"Bilsen Daha Kimler Aldandı"

 

Top