Muridan
Amenerrasulü’nun Okunmasının Fazileti

Amenerrasulü’nun Okunmasının Fazileti

Bakara sûresinin son iki âyeti Amenerrasulü’nun fazileti ile ilgili Rasûlullâh (s.a.v) Efendimiz ne buyuruyor?

Bakara sûresinin son iki âyeti “Âmene’r-rasûlü” diye başladığı için bu iki kelime aynı zamanda onun ismi gibi kullanılmaktadır. Bu âyetlerin faziletine dair Rasûlullâh (s.a.v) Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:
“Bakara sûresinin son iki âyetini kim bir gecede okursa, onlar ona kâfi gelir.”1 Yani bir Müslümanın gece okuması gereken Kur’ân’ın asgarî miktarı olarak kâfi gelir. Aynı zamanda okuyanı bütün kötülüklerden, insan ve cin şeytanlarının şerrinden muhafaza eder.2 Bu hadis-i şerifi yanlış anlayarak “başka bir âyet ve sûre okumak gerekmez” gibi düşüncelere kapılmamalıdır. Rasûlullah (s.a.v) bu ifadeleriyle o âyetlerin ne kadar faziletli olduğunu anlatmak istemişlerdir. İnsan zarûrî sebeplere binâen başka şey okuyamasa bile bu iki âyet onun için yeterlidir. Ama imkân bulabiliyorsa insanın daha fazla Kur’ân okuyarak sevabını artırması en güzel olanıdır.
 
Nebiyy-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır:
 
“Allah Teâlâ Bakara sûresini iki âyetle sona erdirmiştir ki, bunları bana Arş’ın altındaki bir hazineden vermiştir. Bunları öğreniniz ve kadınlarınıza öğretiniz! Çünkü bunlar hem salâttır, hem duadır, hem Kur’ân’dır.”3
 
“…Bu âyetler bir evde üç gece okunsun da şeytan oraya yaklaşabilsin, mümkün değildir.”4
 
Hz. Ömer ve Hz. Ali’nin: “Akıllı bir adam görmedik ki, Bakara sûresinin sonundaki iki âyeti okumadan uyusun”5 dedikleri nakledilir.
 
Dipnotlar:
1 Buhârî, Meğâzî, 12.
2 İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, 9: 56.
3 Dârimî, Fedâilü’l-Kur’ân 14; Ahmed, 4: 147, 151; 5: 180.
4 Ahmed, 4: 274; Tirmizî, Fedâilü’l-Kur’ân, 4/2882.
5 Dârimî, Fedâilü’l-Kur’ân 14.

Top