Muridan
Allah Katında En Temizi...

Allah Katında En Temizi...

Efendimiz sallallahü aleyhi ve sellem: “Rabbiniz katında en temizi, derecenizi en çok yükselteni, altın ve gümüş, infak etmekten ve ...

düşmanla boğaz boğaza mücadele ederek sizin düşmanı, düşmanın sizi öldürmesinden (şehid veya gazi olmaktan) daha faziletli olanı nedir, size haber vereyim mi?

Ashab: ‘Evet, bu ne imiş, haber ver ya Rasûlallah’ dediler.

Rasûlullah (s.a.s):

“Allah Teâlâ’yı zikretmektir”, buyurdu.” (İbn Mâce, Edeb, 53; Tirmizî, Daavât, 6; Mâlik, Muvatta, Kur’ân, 24; İbn Hanbel, I, 190)

Rasûlullah (s.a.s):

“Allah... Allah... diyen biri bulundukça kıyamet kopmaz” buyurmuştur. (Müslim, İman, 66)

Resûlüllah (s.a.s), “Yeryüzünde Allah Allah... denildikçe kıyamet kopmayacaktır” (Müslim, İman, 66) (Dünya zikir sayesinde ayakta durmaktadır) buyurmuştur.

Üstad Kuşeyrî der ki: Zikir Hakk Sübhanehu ve Taâlâ’ya giden yolda (riayeti lüzumlu) kuvvetli bir esastır, hatta bu yolda temel şart zikirdir. Devamlı zikir müstesna, başka bir şekilde hiç bir kimse Allah’a ulaşamaz.

Zikir iki nevidir:   Dilin zikri,   kalbin zikri.

Top