Muridan
Kur'ânî Istılahlar, Meysir

Kur'ânî Istılahlar, Meysir

Araplar, câhiliye devrinde içkiye düşkün oldukları kadar, kuma­ra da düşkündüler. Özellikle geceleyin oynadıkları “Meysir”, bir çe­şit kumardı. Meysir, on okla oynanırdı.

Bir deve kesilir, 28 parçaya bölünürdü. Yedi ok üzerine birer, ikişer, üçer vs. çizgi çizilirdi, üçü boş kalırdı, sonra da oklar çekilirdi. Boş çekenler, et alamazlar; öbür­leri, ne çekmişse hisselerini alırlardı. Araplarda devenin ve deve eti­nin önemi dikkate alınırsa bunun, büyük bir kumar oyunu olduğu anlaşılır.

 Kur’ân-ı Kerîm, hem içkiyi hem ezlâm denilen fal çekmeyi hem de meysir denilen kumarı, kesinlikle yasaklamıştır. Buna dair âyet, meâlen şöyledir:

 “Ey inananlar! İçki, kumar, putlar ve fal okları şüphesiz şeytan işi pisliklerdir, bunlardan kaçının ki, saâdete eresiniz.” (el-Mâide, 5/90)

Top