Muridan

Dünya Hayatı Bir İyilik Yolculuğudur - 11.03.2022

“Kim iyilik yaparsa ona yaptığının on katı vardır; kim de kötülük yaparsa o sadece yaptığının dengiyle cezalandırılır. Onlar haksızlığa uğratılmazlar."(En’âm, 6/160.)

Top