Muridan
Son Nefeste İman

Son Nefeste İman

İmam-ı Azam Hazretlerine: "Hangi günah sebebiyle ile imanın kaybolmasıdan korkulur?" diye soruldu. Şöyle buyurdular:

 "İman nimetine şükremeyi terk etmek, son nefeste imansız gitmekten korkmamak, Allah'ın kullarına zulmemektir. Her kimde bu üç fena huy bulunursa son nefeste imansız gitmesinden korkulur."

 Hz. Ali (k.v) buyurdu: "İman, üç dalı olan bir ağaç gibidir. Dallardan biri âzâlara gider ve meyvesi de sâlih amellerdir. Diğer dal nefse gider, meyvesi de şehvetleri (kötü arzuları) terk etmektir. Bir dalı da kalbe gider ki onun meyvesi ihlastır."

 Hz. Fâtıma, Rasûlullâh Efendimize (s.a.s): "Yâ Rasûlallah, bana kulun ruhu çıktığı esnada gözlerinden yanağına dökülen inci gibi iki damla yaşı bildiriniz." dedi.

 Efendimiz aleyhisselâm: "Ey Fâtıma! Alın terlediği, inlemeler çoğaldığı, burun delikleri açıldığı, elmacık kemikleri ortaya çıktığı, kollar serildiği vakit kul artık amelini kendisine gösteren ölüm meleğine bakmaktadır. Kul sağına, soluna bakınır, kendisine bir yardımcı ve arda çıkan bulamaz da bu haline, dünyasına esef ederek, tasalanarak ağlar ve fâni dünyasından bâkî âhirete adım atar." buyurdular.

Top