Muridan
es-Selâmü Aleyküm

es-Selâmü Aleyküm

Kıymetli Kardeşim! Malumunuz üzere Cenâb-ı Allah’a (c.c) yaklaşmanın en kısa yolu, O’nu zikretmektir. Tasavvuf yolu, bu amaçla tesis edilmiştir. Bu yol, tâ Peygamber (s.a.s.) Efendimizden bugüne değin kopmadan gelmiştir ve kıyamete kadar da inşaallah devam edecektir. Nefsi terbiye etmek, başlıbaşına bir okuldur. Her okulun bir öğretmeni olduğu gibi, bu okulun da öğretmenleri Mürşid-i Kâmillerdir. Mensubu bulunduğumuz Kâdiri yolu; Sultânu'l-Evliyâ, Pir Abdulkâdir Geylâni (k.s) Hz.leri tarafından kurulmuştur. Bu mübarek yolun kolu olan Hâlisiye şubesi ise Ziyâuddin Abdurrahman Hâlis Talebânî (k.s) Hz.leri tarafından tesis edilmiştir. Mürşidimiz, Abdullah DEMİRCİOĞLU Efendi Hz.leridir. Kendisi Hacı Mustafa Hayri (ÖĞÜT) Hz.lerinin (k.s) halifesidir. Yolumuzun usulü; Cenâb-ı Allah’ı (c.c) cehri olarak, fazla yüksek olmayan bir sesle zikretmek, anmak, yâd etmektir.

 
Yolumuza intisâb etmek isteyen kardeşler; sitemizdeki “Tasavvuf yoluna girmek istiyorum” bölümündeki 1'inci ders adı verilen zikri uygular, kendisinin ismi, Mürşidimize arzedilir. Bilmelidir ki, Kâmil Mürşidler, Allah dostları için Yüce Mevlâ perdeleri açmış ve uzakları yakın eylemiştir. Feyz vermek ve yetiştirmekte uzaklık, Evliyaullah için engel olmaz. Kalben mahabbet,bağlılık ve teslimiyet yeterlidir.

Yolumuzun zikrini uygulayan kardeşimiz, bulunduğu bölgede sıdk ile çalışır günlük zikrini yaparsa nice nice feyz ve bereketlere nail olur. Maksadımız sadece Allah’ı zikretmek, O’na yaklaşmak, rızasına ermek ve Habibine (s.a.s.) lâyık ümmet olmak, Büyük Evliyaların oluşturduğu şu mubârek kervanda bulunmak ve Hakk’a doğru yol almaktır. Uzakta olmak, yalnız olmak gibi düşünceler şeytan ve nefsten olur. Eğer yalnızsak evvelâ şunu bilmelidir ki Allah’la olan yalnız olmaz. Bir diğer hususta yalnız isek çoğalmalıyız. Allâh’ı zikretmenin lezzetini mümkün olduğunca, yakınlarımızdan başlayarak tüm Müslümanlara anlatmalıyız ki, onlarda bu bereketten mahrum olmasınlar. Yediğimiz sofraya başkalarını da davet etmek ne güzel bir davranıştır. Bu konularda daha fazla mâlumat sahibi olmak isterseniz sitemize mesajla e-mail ile müracaat edebilirsiniz.
 

Selam ve muhabbetle…

 


  MÜRÎDÂN

Top