Muridan

Kadir Gecesi ve Kur'an-ı Kerim

Peygamber (s.a.v) Efendimiz de şöyle buyurmaktadır: "Men kâme leylete'l-kadri îmânen vahtisâben ğufire lehû mâ tekaddeme min zenbihi" Kim Kadir gecesini inanmış bir insan olarak imanla; "vahtisâben" ve Allah'tan sevabını bekleyerek; "hasbeten lillah" Allah rızası için, Allah aşkına kalkıp ihya ederse; namaz kılarak çeşitli şekillerde, Kur'an okuyarak zikir yaparak; "ğufira lehû mâ tekaddeme min zenbihi" geçmiş olan günahlarının hepsi, o zamana kadarki günahlarının hepsi afv-ı mağfiret olunur, bağışlanır".

Top