Muridan

Hacı Mustafa Hayri Baba Hz. - Çağırdı beni uykuda bir hâtıf-ı esrâr

Çağırdı beni uykuda bir hâtıf-ı esrâr Dur yatma ne yatarsın eyâ tâlib-i cânân Hilkatde seni yatmak için kılmadı Hâlık Yaratdı seni hizmet için Hâlık-ı Cebbâr Çağıra kimin hâceti var cânib-i Hakk'dan Dursun dilesin vakt-i seher geçmeye bâzâr Nevrûz uyanık buldu derd içre devâyı Dur yatma eğer ister isen sen dâhî didâr

Top