Muridan

Hesaba Çekileceğimiz Gün Yaklaştı - 30.12.2022

Hadîs-i şerîfte buyrulur: “Kim bir kavme benzemeye çalışırsa, o da onlardandır.” (Ebû Dâvud, Libâs, 4/4031)

Top