Muridan

İman, Salih Amellerle Desteklenmelidir!

İman ile amel arasındaki ilişkinin Müslümanların yaşamlarındaki yerini ve bu ilişkinin dini pratiklerde nasıl ele alınması gerektiğini daha ayrıntılı bir şekilde öğrenmek için hutbenin tamamına bakmanız faydalı olacaktır.

Top