Muridan
Tasavvufî Hayat

Tasavvufî Hayat

  Usûlu Aşere - Risâle İle'l-Hâim - Fevâihu'l-Cemâl
  (Hazırlayan: Mustafa Kara)

  Necmüddin Kübra tarikatlar sonrası tasavvuf için mühim bir isimdir. Kübreviye tarikatının kurucusu olan Kübra, eserlerini kaleme alırken, tasavvufi ıstılahları mücerred olarak değil de, tasavvufa yeni intisab etmiş bir kişiye yol gösterecek bir usül takip etmeyi tercih etmiştir.
  Elinizdeki eserde tercümelerini bulacağınız üç risaleden ilk ikisi olan "Usulu aşere" ile "Risale ile'l-haim", süfilerin ehemmiyet atfettikleri on ıstılah esas alınarak kaleme alınmıştır. Bunlar aynı zamanda adab-ı süfiye kitabı olarak da değerlendirilebilir.

Top