Muridan

Kalbin Mahiyeti - 2

Abdulkadir Geylani Hz. - Kalbin Mahiyeti- 2, Bu konuşma Cuma sabahı medresede yapıldı. Konuşma tarihi: Hicrî 12 Zilhicce 545 Milâdî 1150

Top