Muridan
Kulluk Özlemi ve Üç Aylar

Kulluk Özlemi ve Üç Aylar

"Müslüman her yıl, bir ay bir ruh şölenine çağrılır. Yeniden varoluş: Yücelten, sağaltan... Oruç insanın katıldığı,her yıl bir ay katıldığı bir ruh şölenidir. Üstün insanların davetlisi olduğu bir tabiatüstü ziyafet, bir gök sofrasıdır." Sezai Karakoç

Rahmet ve mağfiret ayı Ramazan'ın habercisi üç aylar başladı. Rahmete rağbet gecesi Regaib ile ulvi alemin kapıları ardına kadar açılacak. Müminlerin yüzlerindeki tatlı telaş 1400 yıl öncesinden gelen nebevi sadânın en çok yankılanacağı anların habercisi olacak.  
 
Üç Aylar; Müslümanın ruh şöleninin başlangıcıdır. Recep ve Şaban kurulacak gök sofrasının habercisidir.
 
Üç aylar; kalabalıklara rağmen yalnızlığımızı gideremediğimiz, paylaşmanın neredeyse unutulduğunu düşündüğümüz bir zamanda sosyal sorumluluklarımızı yeniden hatırlatan ve empati becerimizi geliştiren bir zaman dilimidir. Üç aylar; hayatı soluk soluğa yaşarken unuttuklarımızı hatırlatan, sükûnetin ferahlatıcı etkisini duygu dünyamıza taşıyan ibadetlerle zenginleştiğimiz zamanlardır.
 
Üç Ayları Hz. Peygamberle Geçirelim
 
Bu kutlu ayların feyzinden ve bereketinden faydalanmanın en iyi yolu kuşkusuz onları Hz. Peygamber gibi geçirmek olurdu. Kalplerin arınması için Hz. Peygamberin dilinden dualarla Allah'a yakarmak, Hz. Peygamber'in ibadetleriyle üç ayları değerlendirmek herhalde bir müminin yaşayacağı en büyük bahtiyarlıklardan biri olsa gerektir. Bu vesileyle O'nu anlamak ve anlatmak için yola çıkan Sonpeygamber.info'da üç aylar boyunca  Rasûlullah'ın kutlu hayatına kulak verelim istedik.
 
O'nun Hakikatine Kulak Vermek İçin
 
İçinde bulunduğumuz mübarek aylar O'nu anlamak için büyük bir fırsat. İnananların rehberinin hayatını anlamak, O'nun getirdiği dini anlamaktır. Çünkü O hayatını tevhid dinini yaşama ve yaşatmaya adamıştı.
 
O'nu anlamak sadece Müslüman bir kul olmak için çabalamak değil aynı zamanda evrensel hakikate kulak vermektir. Zira şairin deyimiyle O'nda "Sırların sırrına ermek için anahtar vardır."
 
O'nun hakikatine ve sırrına vakıf olmanız temennisiyle...
 
Kaynak: sonpeygamber.info

Top