Muridan
Şii Taassup

Şii Taassup

Ey taassuba kapılan, hep yerip kınayan, sonra da sevgiden bahseden kişi! Madem akıllıca laflar ediyor, iç aleminden bahsediyorsun neden batılda ısrar ediyorsun? Halifelikte kapma, çalma falan yok. Ey gerçeği göremeyen, nasıl olur da Hz. Ebubekir'le Hz. Ömer böyle kötü bir iş yapar? Eğer o ikisi halifeliği gaspetmiş olsalardı yerlerine oğullarını geçirirlerdi.

Hem de gerçekten bir hata yapmış olsalardı onları yanlıştan çevirmek ashab-ı kirama (ra.) farz olurdu. Hiçbir sahabe madem ki böyle bir işe girişmedi, farzı terk etmeyi uygun gördüler mi dersin?
 
Hadi onların hepsini haksız bul, yalancı say bakalım! Peygamber ashabını yalancı sayan, Hz. Peygamber'in (s.a.s) sözüne de (haşa!) yalan demiş olur. Çünkü o Yüce Peygamber;
 
"Ashabım yıldızlar gibidir. Zamanların en hayırlısı benim zamanım, ümmetimin en hayırlıları benim ashabımdır." buyurmuştur.
 
Peygamber sahabesi ne yaparsa doğrudur, yerindedir. Onlar işin en doğrusunu, en güzelini yaparlar. Onların birini hor görmek, otuz üç binine birden hakarettir!
 
Ey bakışı bunalmış cahil!
 
Hilafet konusunda onları kendinle kıyaslama! Bu yücelik senin başına gelse, derde düşerdin, yüreğin kavrulurdu.
 
Eğer birisi çıkıp onlardan hilafeti almış olsaydı, sırtlarından yüzlerce musibeti indirmiş olurdu.
Yoksa sen, bir ömür boyu halkın vebalini boynunda taşımayı kolay mı sanmıştın?
 
Feridüddin-i Attâr'ın Mantıku't-Tayr isimli eserinden iktibas edilmiştir.

Top