Muridan
Tasavvuf: İslam'da Manevi Hayat

Tasavvuf: İslam'da Manevi Hayat

Kitabın Adı: Tasavvuf: İslam'da Manevi Hayat
Orijinal Adı: et-Tasavvuf: Sevretün Rûhiyy fi'l-İslam
Orijinal Dili: Arapça
Yazarı: Ebu'l-Alâ Afîfî
Çevirmeni: Ekrem Demirli ve Abdullah Kartal
Fiyatı: 10,00 ytl.

  Tasavvuf felsefesi ve İbn Arabî üzerine yazdığı eserlerle uluslararası bir şöhrete sahip olan Afifî, bu eserinde tasavvufun İslam düşünce hayatında meydana getirdiği köklü mânevî değişimi ele alıyor.

  Yazarın özellikle üzerinde durduğu husus, diğer bütün dinlerin mânevî boyutu ile mukayese edilebilecek konuların İslam'da ancak tasavvufî hayat ve düşüncede mevcut olduğudur.

  Eserde, tasavvuf ve kaynakları hakkında geniş bilgiler verilmiş; tasavvuf teriminin klasik kaynaklarda geçen altmış beş tarifi kronolojik bir sıra ile aktarıldıktan sonra tasavvufun tevhid, fıkıh, kelâm ve felsefe üzerindeki etkileriyle vahdet-i vücud, vahdet-i şühûd, fenâ, ahlâk, mârifet, cezbe, işrak, rızâ, fakr-gınâ, melâmet, sekr-sahv, velâyet, hatmü'l-evliyâ gibi tasavvufî meseleler ele alınarak bütün yönleriyle tartışılmıştır.

Top