Muridan
Kurbana Dair Bilinmesi Gerekenler

Kurbana Dair Bilinmesi Gerekenler

Kurban Bayramı'na az bir süre kaldı. Senede bir kez ifa edilen bu ibadetle ilgili ayet ve hadisler ışığında bazı önemli hatırlatmalarda bulunmayı görev bildik.

  1- Peygamberimiz aleyhisselam malî durumu elverişli olan(1) her Müslüman ev halkının her yıl Kurban Bayramında kurban kesmelerini emretmiştir.(2)

  2- Kurban; bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günleri kesilir.(3) Kurbanı, bayramın birinci günü kesmek daha faziletli ve sevaplıdır.(4)

  3- Kurban, bayram namazı kılınmadan önce kesilmez. Kesilecek olursa, onun yerine bir kurban daha kesilmesi gerekir.(5)

 

   4- Kurban, ancak deveden, sığırdan ve davardan olur.(6) Kurbanlık hayvanların yaş ve diş cihetinden kurban olabilecek yaşta bulunmaları şarttır.(7)

  

   5- Devenin beş yaşını, sığırın iki yaşını, davarın da bir yaşını tamamlamış bulunmaları gerekir.(8) Ancak, davarın bir yaşını tamamlayanını bulmak kolay olmazsa, gösterişli 6-7 aylık toklusu da kurban edilebilir. (9)

  

    6- Deve ve sığır, yedi kişiye kadar ortaklaşa kurban edilebilir.(10)

 

    7- Ebu Eyyûb Halid b. Zeyd el-Ensarî; bir Müslümanın kurban olmak üzere keseceği bir koyunun hem kendisi, hem ev halkı için yeterli olduğunu söylemiştir.(11)

 

    8- Körlüğü açıkça belli olan tek gözlü, hastalığı açıkça belli olan hasta, topallığı açıkça belli olan topal, ilikleri kurumuş, zayıf, cılız hayvanların kurban edilmeleri caiz değildir.(12)

         Kurbanlık hayvanların kulaklarının ön ve arka taraflarının kesik ve kesiklerin yarıdan fazla olup olmadıklarına, kulaklarının uzunlamasına ve enlemesine delinmiş olup olmadıklarına da dikkat edilmelidir.(13)

 

  9- Peygamberimiz aleyhisselam; kurbanın, keskin, bilenmiş bıçakla, zahmet vermeksizin kesilmesi­ni emir buyurmuştur.(14)

 

  10- Kurban kesilirken “Bismillâhi Allâhü ekber!” denilmesi gerekir.(15)

 

  11- Kurbanın eti hem yenir, yedirilir, hem de fakirlere dağıtılır. Azıklık olmak üzere, evde de bir mik­tar bırakılabilir.(16)

 

  12- Kurbanın ne eti, ne de derisi satılmaz. Ancak derisi evde kullanılabilir.(17)

 

  13- Peygamberimiz aleyhisselam bir hadis-i şeriflerinde:

  “Âdemoğlu, Kurban Bayramı gününde, Allah katında, Allah için kurban kesip kan akıtmaktan daha sevgili bir amel işlememiştir.

  Muhakkak ki o kurban Kıyamet günü, boynuzları, tüyleri, tımakları ve herşeyiyle dirilip Mahşere gelir!

  Kesilen kurbanın kanı daha yere düşmeden, Yüce Allah’ın kabul ve rıza dergâhına düşer!

  O halde kurbanınızı Yüce Allah’ın kabul buyurup sevabını bol bol vereceği bilinci ve inancıyla, gönüllü olarak, gönlünüzden kopa kopa kesiniz!” buyurmuşlardır.(18)

 
  (1) İbn Hanbel, Müsned, II, 321, İbn M âce, Sünen, II, 1044.
  (2) İbn Hanbel, IV, 215, Ebu Dâvud, Sünen, III, 93, Tirmizî, Sünen, IV, 99, İbn Mâce, Sünen, II, 1045.
  (3) Mâlik, Muvatta’, II, 487, Bedrüddin Aynî, Umdetu’l-Kârî, XXI, 148.
  (4) Bedrüddin Aynî, Umdetu’l-kârî, XXI, 148.
  (5) Mâlik, II, 484, İbn Hanbel, III, 11 3, Buhârî, VI, 235, Müslim, III, 1555, Nesâî, VII, 214, İbn Mâce, II, 1053.
  (6) Serahsi, Mebsüt, XII, 9.
  (7) İbn Hanbel, III, 312, V, 368, Ebu Dâvud, Sünen, III, 95, İbn Mâce, Sünen, II, 1049, Nesâî, Sünen, VII, 219.
  (8) Serahsi, Mebsüt, XII, 9 vd.
  (9) İbn Hanbel, III, 312, Müslim, III, 1555, Ebu Dâvud, III, 95, İbn Mâce, II, 1049, Nesâî, VII, 218.
  (10) Mâlik, Muvatta’, II, 486, İbn Hanbel, III, 335, Müslim, III, 1 555, Ebu Dâvud, III, 98, Tirmizî, IV, 89, İbn Mâce, II, 1047, Dârimî, Sünen, II, 6.
  (11) Mâlik, Muvatta, II, 486, Tirmizî, Sünen, IV, 91.
  (12) Mâlik, Muvatta, II, 482, İbn Hanbel, Müsned,, IV, 284, Ebu Dâvud, Sünen, III, 97, Tirmizî, Sünen, IV, 85-86, İbn Mâce, Sünen, II, 1050, Nesâî, Sünen, VII, 215, Dârimî, Sünen, II, 4.
  (13) İbn Hanbel, I, 108, Ebu Dâvud, III, 97 vd; Tirmizî, IV, 86 vd; Nesâî, VII, 216-218, Dârimî, Sünen, II, 4 vd.
  (14) İbn Hanbel, Müsned,, IV, 123, Müslim, Sahîh, III, 1548, Ebu Dâvud, Sünen, III, 100, Tirmizî, Sünen, IV, 23, İbn Mâce, Sünen, II, 1058, Nesâî, Sünen, VII, 229 vd; Dârimî, Sünen, II, 9.
  (15) İbn Hanbel, III, 356; Buhârî, VI, 237 vd; Müslim, III, 1057, Ebû Dâvud, III, 95, Tirmizî, IV, 84.
  (16) Mâlik, II, 484 vd; İbn Hanbel, VI, 51, Müslim, III, 1561 vd; Nesâi, Sünen, VII, 235, Dârimî, Sünen, II, 6.
  (17) İbn Hanbel, Müsned,, IV, 15, Buhârî, Sahîh, II, 186.
  (18) Tirmizî, IV, 83, İbn Mâce, II, 1045, Beyhakî, Sünenü’l-Kübrâ, IX, 361, Münzirî, et-Tergib vet-Terhib, II, 153 vd.

Top