Muridan

Hicretimiz Rabbimize Olsun

“Gerçek muhacir, Allah’ın yasakladığı şeyleri terk eden kimsedir." Buhârî, Îmân, 4. “İnanan, hicret eden, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlerin Allah katındaki mertebeleri pek büyüktür. Muradına erecek olanlar da onlardır” Tevbe, 9/20.

Top