Muridan
Oruçla İlgili Hadîs-i Şerîfler

Oruçla İlgili Hadîs-i Şerîfler

Amr İbnu’l-Âs (r.a)’den rivayet edildiğine göre Rasûlullah şöyle buyurdu: “Bizim orucumuz ile Ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli fark sahur yemeğidir.” (Müslim, Sıyâm/45; Ebû Dâvûd, Savm/15)

İbni Abbas (r.a) şöyle dedi:

“Sahur yapınız, zira sahurda bolluk-bereket vardır.”

(Buhârî, Savm/20; Müslim, Sıyâm/45)

 

İbni Abbas (r.a) şöyle dedi:

“Rasûlullah insanların en cömerdi idi. Onun en cömert olduğu anlar da Ramazanda Cebrâil’in, kendisi ile buluştuğu zamanlardı. Cebrâil (a.s), Ramazanın her gecesinde Hz. Peygamber ile buluşur, (karşılıklı) Kur’an okurlardı. Bundan dolayı Rasûlullah Cebrâil ile buluştuğunda, esmek için engel tanımayan bereketli rüzgârdan daha cömert davranırdı.”

(Buhârî, Savm/7; Müslim, Fezâil/48, 50)

 

Ebu Hüreyre (r.a)’den rivayet edildiğine göre Rasûlullah şöyle buyurdu:

“Ramazan ayı girdiği zaman cennetin kapıları açılır, cehennemin kapıları kapanır ve şeytanlar da bağlanır.”

(Buhârî, Savm/5; Müslim, Sıyâm/1, 2, 4, 5)

 

Ebu Hüreyre (r.a)’den rivayet edildiğine göre Rasûlullah şöyle buyurdu:

“Kim faziletine inanarak ve karşılığını Allah’tan bekleyerek ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır.”

(Buhârî, Îman/28, Savm/6; Müslim, Sıyâm/203)

 

Ebû Saîd el-Hudrî (r.a)’den rivayet edildiğine göre Rasûlullah şöyle buyurdu:

“Allah rızası için bir gün oruç tutan kimseyi Allah Teâlâ, bu bir günlük oruç sebebiyle cehennem ateşinden yetmiş yıl uzak tutar.”

(Buhârî, Cihad/36; Müslim, Sıyâm/167-168)

 

Sehl İbnu Sa’d (r.a)’den rivayet edildiğine göre Nebî şöyle buyurdu:

“Cennette Reyyân denilen bir kapı vardır ki, kıyamet günü oradan ancak oruçlular girecek, onlardan başka kimse giremeyecektir. ‘Oruçlular nerede?’ diye çağrılır. Onlar da kalkıp girerler ve o kapıdan onlardan başkası asla giremez. Oruçlular girince o kapı kapanır ve bir daha oradan kimse girmez.”

(Buhârî, Savm/4; Müslim, Sıyâm/166)

 

İbni Ömer (r.a)’den rivayet edildiğine göre Rasûlullah şöyle buyurdu:

“İslam dini beş esas üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in (s.a.v.) Allah’ın rasûlu olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekât vermek, hacca gitmek ve Ramazan orucunu tutmak.”

 

Ebu Hüreyre (r.a)’den rivayet edildiğine göre Rasûlullah şöyle buyurdu:

“Aziz ve celil olan Allah ‘İnsanın oruç dışında her ameli kendisi içindir. Oruç benim içindir, mükâfatını da ben vereceğim’ buyurmuştur. Oruç kalkandır. Biriniz oruç tuttuğu gün kötü söz söylemesin ve kavga etmesin. Şayet biri kendisine söver ya da çatarsa: ‘Ben oruçluyum’ desin. Muhammed’in (s.a.v.) canı kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu, Allah katında misk kokusundan daha güzeldir. Oruçlunun rahatlayacağı iki sevinç anı vardır: Birisi iftar ettiği zaman, diğeri de orucunun sevabıyla Rabbine kavuştuğu andır.”

(Buhârî, Savm/9; Müslim, Sıyâm/163)

Top