Muridan
İlahi Af Bayramı

İlahi Af Bayramı

Mûridan ailesi olarak Ramazan Bayramınızı en kalbi duygularla tebrik ediyoruz. Nice bayramlara, sırat-i müstakim üzere sağlık ve afiyetle kavuşmayı ümit ederek Rabbimize dûa ve niyaz ediyoruz.

Hak âşıkları nazarında esas bayram; selîm bir kalp, müsterih bir vicdan ve yüz aklığıyla Cenâb-ı Hakk’ın huzûruna varıldığında tadılacak olan bayramdır.

Nitekim Behlül Dânâ Hazretleri buyurur:

“Bayram, güzel ve yeni elbiseler giyenler için değil, ilâhî azaptan emîn olup ebedî hüsrandan kurtuluşa erenler içindir. Yine bayram, güzel güzel binitlere binenler için de değil, hatâ ve kusurlarını terk ederek hâlis bir kul hâline gelebilenler içindir…”

Hak dostlarından Abdülkâdir Geylânî Hazretleri de şöyle bir kıssa nakleder:

Bir adam, bayram günü Hazret-i Ali -radıyallâhu anh-’ın yanına gider. O sırada Hazret-i Ali -radıyallâhu anh- kuru ekmek yemektedir.

Ona:

“–Bugün bayram olduğu hâlde, sen kuru ekmek mi yiyorsun!?” der.

Hazret-i Ali -radıyallâhu anh- şu ibretli cevabı verir:

“–Bayram o kimse içindir ki; orucu makbul olmuş, gayretleri takdir görmüş, günahları da bağışlanmıştır. Bugün bize bayramdır, yarın bize bayramdır, Allâh’a âsi olmadığımız her gün bize bayramdır.”

Cenâb-ı Hakk’ın bizden râzı olduğu müjdesini alma, "Irciî" ﺍﺭﺟﻌﻰ sırrına erme ümidi ile nice bayramlara efendim.

“Ey mutmain olan nefis! Râzı olmuş ve kendisinden râzı olunmuş bir halde Rabb’ine dön” (Fecr Suresi - 27-30)

Top