Muridan
Ömer Hüdâyî Baba Dîvanı

Ömer Hüdâyî Baba Dîvanı

Eser, Kadirî meşayihinden Ömer Hüdâî Köğengî'nin (k.s) divanından müteşekkildir. Müridi olan Hacı Muharrem Hilmi Efendi tarafından muhafaza edilen divan, öğrencisi Süleyman Ateş tarafından anlaşılır bir üslupla kaleme alınmıştır. Eserde Ömer Hüdâî hazretlerinin fuyuzât-ı Kâdiriyye'den mülhem dizelerinin yanısıra tasavvufî hayatı ve Kâdirilik hakkında da önemli hususlar yer alır.

 Yeni Ufuklar Neşriyat

 Derleyen: Hacı Muharrem Hilmi Efendi

 Sadeleştiren: Süleyman Ateş

Top