Muridan
Latâif Yerleri, Renkleri ve Dersin Nasıl Yapıldığı Hususu

Latâif Yerleri, Renkleri ve Dersin Nasıl Yapıldığı Hususu

Yolumuzda latâif diye isimlendirilen ve insan vücudunda belli yerleri bulunan ve bu yerlere yoğunlaşarak belli miktarlardaki kelime-i tevhidi okuma usulüdür.

 İlkönce latâifin adlarını, sonra hangi renk olduklarını ve dersin nasıl yapıldığını tarif edelim.

 Bir mürid olarak bizim bilmemiz icap eden latâifin adedi şunlardır:

 1.      Latîfe-i KALB:          Sol memenin iki parmak altı.               Renk, SARI

 2.      Latîfe-i RÛH:           Sağ memenin iki parmak altı.              Renk, KIRMIZI

 3.      Latîfe-i SIR:             Sol memenin iki parmak üstü.             Renk, BEYAZ

 4.      Latîfe-i SIRR-I SIR: Sol memenin iki parmak üstü.             Renk, BEYAZ

 5.      Latîfe-i HAFÂ:         Sağ memenin iki parmak üstü.            Renk, SİYAH

 6.      Latîfe-i AHFÂ:         Göğsün ortası.                                     Renk, YEŞİL

 7.      Latîfe-i NEFS:         Alnın tam ortası.

 8.      Latîfe-i KÜLLİYE

 

 Dersi Yapma Usulü

Mürid, yevmî zikrini yapıp bitirmeden önce, yani en son esmayı okuduktan sonra, 100 defa okuduğumuz İhlâs-ı şerîfi okumadan, bu ikisi arasında yukarıda yerlerini belirttiğim noktalara düşüncesini yoğunlaştırarak, her biri için en az otuz üçer (normali 100’er defa) defa Kelime-i Tevhîdi (LÂ İLÂHE İLLALLÂH) der, okur ve ötekine geçer.

Yani şöyle der:

“Latîfe-i kalbimin ıslahı için; Lâ ilâhe illallâh, Lâ ilâhe illallâh, Lâ ilâhe illallâh …”

Sayı tamam olunca, latîfe-i rûhumun ıslahı için der, belirtilen miktar kadar tevhîd okur. Son latîfe-i külliye de okunup bitirilince, dersin diğer geri kalan kısımları (100 defa İhlâs okuyup bitirme) ve yeniden Fâtiha-İhlâs okunuşuyla tamamlanır.

 

 Abdullah DEMİRCİOĞLU

Top