Muridan

Siz, İnsanlar İçin Ortaya Çıkarılmış En Hayırlı Ümmetsiniz -11.02.2022

Siz, insanlar için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emredersiniz, kötülükten alıkoyarsınız ve Allah’a inanırsınız. Ehl-i kitap da inanmış olsalardı elbette onlar için hayırlı olurdu; içlerinden inananlar da var, fakat çoğu yoldan çıkmıştır. (Âl-i İmrân Suresi, 110)

Top