Muridan
Meşhur Sûfîler, Abdullah b. Hubeyk (k.s)

Meşhur Sûfîler, Abdullah b. Hubeyk (k.s)

Sufi zâhidlerden Ebû Muhammed Abdullah b. Hubeyki Yusuf b. Esbat’ın sohbetinde bulunmuştu. Aslen Kûfeli idi ama Antakya’da ikâmet ederdi,

 Feth b. Şahraf anlatıyor:

 “Abdullah b. Hubeyk’e ilk rastladığımda bana dedi ki:

 ‘Ey Horasanlı! Ekseriya insanın başını derde sokan şu dört şeydir: Gözün, dilin, kalbin, arzun. Gözüne sahip çık, onunla helal olmayan şeye bakma. Diline sahip ol, Allah Teâlâ’nın kalbinde olduğunu bildiği şeyin aksini söyleme. Kalbine dikkat et, gönlünde hiç bir Müslüman için kin ve hased hissi bulunmasın. Arzuna malik ol, şer olan bir şeyi arzu etmiş olmayasın. Şu dört husus sende mevcut olmazsa toprak başına, muhakkak ki bedbaht bir insansın.”

 İbn Hubeyk:

 “Sadece yarın (âhirette) sana zararı dokunacak olan şeye üzül, sadece yarın seni memnun edecek şeye sevin” demiştir.

 İbn Hubeyk:

 “İnsanların Hakk’tan ve Hakk’a ibadetten sıkılmaları, diğer insanların kalplerinin onlardan sıkılmalarına sebep olmuştur. İnsanlar Rableri ile yakınlık kursalardı, herkes kendileri ile yakınlık kurarlardı” demiştir.

 Ibn Hubeyk:

 “(Allah) korkusunun en faydalısı, günah işlemene mani olan, elden kaçırdığın fırsatlar için uzun uzun üzülmene sebep olan ve geriye kalan ömür hususunda seni devamlı olarak düşündüren korkudur. Recânın (ümitin) en faydalısı ise, amel etmeni kolaylaştıran ümittir” demiştir.

 İbn Hubeyk:

 “Bâtıl olan şeylere fazla kulak vermek kalbin ibadetlerden tat almasını engeller” demiştir.

 Kuşeyrî Risâlesi

Top