Muridan
Git, sağ salim gidip geleceksin

Git, sağ salim gidip geleceksin

Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin kerametlerinden biri de şudur: Bağdatlı tüccarlardan biri Şam'a ticarete gitmek isteyip, bunun kendisi hakkında hayırlı olup olmadığını öğrenmek için Şeyh Hammad'a sormuştu.

 Gitmemesi gerektiği ve parasının alınıp, kendisinin de öldürüleceği söylendi. Durumu bir de Abdülkadir Geylani'ye soran tüccar:

 "Git, sağ-salim gidip geleceksin!" cevabını aldı ve yola çıktı.

 Dönüşte, tuvalet ihtiyacı için gittiği yerde paralarını unuttu. Oradan ayrılıp bir mescide geldi ve uyudu.

 Rüyasında, eşkiyanın saldırıp bütün parasını aldığını gördü. Uyandığında unuttuğu paralarını hatırladı ve gidip aldı. Bağdat'a vardığında, Şeyh Hammad:

 "Önce Abdülkadir Hazretleri'ni ziyaret et. Zira O, himmet ve dualarıyla, senin başına gelecek olan belayı ve Levh-i Mahfuz'da yazılı bulunanları rüyada gerçekleştirdi" dedi.

 Tüccar da Hammad Hazretleri'nin dediğini yaptı ve Abdülkâdir Geylânî Hazretlerine teşekkür etti.

Top