Muridan

YERDEKİLER ve GÖKTEKİLER ALLAHA AİTTİR 01.04.2007

Top