Muridan

İman ve Amel İlişkisi: Kurban İbadetinin Önemi ve Toplumsal Yardımlaşma | Abdullah DEMİRCİOĞLU

Muhterem Hocamız, cuma hutbesinde, iman ve amel ilişkisinin önemini vurgulayarak, sadece iman etmenin yeterli olmadığı, amelin de gerekli olduğunu belirtiyor. Kurban ibadetinin dini ve sosyal boyutları, kurbanlık hayvanların seçimi, ve kurbanın manevi değeri detaylı bir şekilde açıklıyor. Kurban kesmenin, zengin Müslümanlar için vacip olduğu ve fakirlere yardım etmenin önemine değiniyor. Ayrıca, İslam'ın güzel ahlakı ve sosyal adaleti teşvik ettiği, imanın her yere huzur ve güzellik getirdiğini belirtiyor.

Top