Muridan

AYETLERLE NUH TUFANI | Abdullah DEMİRCİOĞLU

Muhterem hocamız sohbetinde Hûd Suresinin 38 - 45 . ayetleri tefsiri bağlamında Nuh Tufanını açıklıyorlar. Bu büyük olayın hem dini hem de ahlaki derslerini ortaya koyar. Hz. Nuh'un karşılaştığı zorluklar, sabrı ve Allah'a olan bağlılığı vurgulanır.

Top