Muridan

Çanakkale Veda Sohbeti

Muhterem Hocamız sohbetinde, muhabbetullah, zikrullah, keramet gibi tasavvufi kavramlardan bahisle şeriate ve islami yaşayışa dikkat çekiyor. Muhtelif konulardan deyiniyor. Peygamber Efendimizin zühd hayatından ve Hacı Mustafa Hayri Öğüt Efendi Hazretlerinden, hatıralarından bahsediyor...

Top