Muridan

Sigara İçmek Haramdır

Muhterem Hocamız konuşmasında sigaranın, Abdulhamid Han döneminde yaşamış bir ulema tarafından haram olduğunun ispat edildiğini Trabzon velilerinden Deli Yunus namında bir mutasavvufun dilinden aktarıyorlar. Ayrıca namazın ehemmiiyetine değiniyorlar.

Top