Muridan

Siz, İnsanlar İçin Ortaya Çıkarılmış En Hayırlı Ümmetsiniz 17.12.2021

“Kim bir kavme benzemeye çalışırsa, o da onlardandır.” (Ebû Dâvud, Libâs, 4/4031)

Top