Muridan

Eğer İnanmışsanız Üstün Olan Sizlersiniz

Gevşeklik göstermeyin, üzülmeyin; eğer inanmışsanız şüphesiz en üstün olan sizsiniz. (Âl-i İmrân Suresi,139)

Top