Muridan

EVLİYANIN TASARRUFU VE MÜRŞİDİM | Abdullah DEMİRCİOĞLU

Muhterem hocamız Abdullah DEMİRCİOĞLU sohbetinde Mürşidi Hacı Mustafa Hayri Öğüt Efendi Hz. nin manevi tasarrufunu anlatıyorlar. Evliyanın kerametinin hak olduğunu, mana aleminde yaşanan harpleri vb. tasavvufi incelikleri açıklıyorlar.

Top