Muridan

Ey Âşıkı Dildâde

Ey âşık-ı dildâde gel nûş idelim bâde Bir bâde gerek ammâ kim içile me'vâde Sâkîsi ola Mevlâ akdâhı anın esmâ Bir kez nûş iden kat'â gam görmeye dünyâde... *Abdullah DEMİRCİOĞLU Bu sohbet 21.01.2024 tarihinde toplu zikirde yapılmıştır Belçika - Gent

Top