Muridan
Geçmişten Günümüze Dergahlar

Gavs-ı Azam Seyyid Abdulkadir Geylani Hazretlerinin Bağdat taki dergahları.

Top