Muridan
Hacı Mustafa Hayri Efendi (K.S)

Hayri Baba Kaddesallahu Sırruh Hazretleri bir sohbetinde: "Cenab-ı Hak Celle Celaluhü bir kuluna vereceği bir lutfü ilahi ihsanı, şeyhine bir yedi emin olarak teslim eder. O emanet şeyhte kalır. O kul zamanı gelir, nasibi kimde ise ona intisap eder. Çalışır hizmet eder, gayret eder. Cenab-ı Hak Celle Celaluhü Hazretleri ta­rafından kendisine ne lütfedilmiş ise yedi emin olarak şeyhinde olan nasibini alır" diye söylemişti. Bunun üzerine "Efendim, madem Cenab-ı Hak Celle Celaluhü tarafından o kul için teslim edilmiş, çalışıp hiz­met edip gayret etmezse, o ona verilecek nasip yine o kula verilmez mi?" diye sorunca "Verilmez" diye cevaplandırdı ve şöyle ilave etti:
O kul intisap edip, hizmet edip çalışarak o nasibi alacak seviyeye gelinceye kadar orada bekler. Ne zaman ki onu alıp taşıyacak du­ruma gelir. O zaman Cenab-ı Hak Celle Celaluhü Hazretleri tarafından şeyhi va­sıtası ile o kula, o müride o nasip verilir. Yoksa çalışmadan hizmet etmeden olmaz.
Hayri Baba Kaddesallahu Sırruh Hazretleri ile yapılan bir sohbette, Hayri Baba Kaddesallahu Sırruh Hazretlerine hitaben bazı İhvanlar tarafından, "Efendim, falanca ihvanın durumu ve konuşması Tarikatı Aliye'ye muhalif. Bu ve bunun gibi olan­ların manevi hastalığı olanların neticesi nasıl olur?" denince, Hayri Baba Kaddesallahu Sırruh Hazretleri, o soru soran şahsa "Siz askerlik yaptınız, gördünüz ve biliyorsunuz ki bulunduğunuz alay veya daha büyük bir askeri teş­kilatta o topluluğun içindeki askerlerin normal sosyal ya­şantılarında lazım olan her şey düşünülüp yapılmış. Bir de bu kadar kalabalık topluluğun içinde bu topluluğa ayak uyduramayan veya ayak uydurmak istemeyen bu topluluktan ayrılmak isteyen veya firar eden, kavga eden birbirini yaralayan, intihar eden ve nor­mal hastalananlar olur düşüncesi ile o topluluğun nezaret yeri, mahkemesi, hapishanesi, hastanesi ve bunlarla ilgili işleri yürüten personeli olup gerekeni yapıyorlar. Ve nasıl o topluluk varlığını ve varlık gayesine uygun hizmete devam ediyor ise zahiren görülmüyorsa da manen aynı düzen var. Allah Celle Celaluhü Hazretleri emir bu­yurur. Evliyası da aynen uygular" diye açıkladılar.

Top