Muridan
Münâcât, Hoca Ahmed Yesevi

Münâcât, Hoca Ahmed Yesevi

Münâcât eyledi Kul Hoca Ahmed; Allah'ım eyle kuluna rahmet. Garip Ahmed sözü aslâ eskimez; Eğer yeraltına girse, çürümez.

Yine mensuh olup o hâr olmaz;

Okuyan bağlılar hasta olmaz.

 

Okuyana eylerim orada şefkat;

Kıyamette eyleyim şefaat.

 

Allah'ım eylese nasip bana cennet,

Okuyanlara eylerim şefaat.

 

Dileği her ne olsa Tanrı vere;

Muhabbet şevkini gönlüne koya.

 

Cemalini gösterip Perverdigâr'ım,

Kendi yoluna koysun Bir ve Var'ım.

 

Allah'ım eylesin mahşerde sevinçli

Kıyamet günü temiz Zatına sırdaş.

 

Duaya katılıverse her müslüman,

Ölür vaktinde götürür iman nuru.

 

Benim hikmetlerim âleme dolan;

İşitmeden her kim ölse, eyler arzu.

 

Benim hikmetlerim dertliye derman;

Kişi pay götürmese, o yolda kalan.

 

Benim hikmetlerim âlemde destan;

Ruhum gelse, eyler sohbeti bostan.

 

Benim hikmetlerim hadis hazinesidir

Kişi pay götürmese, bil habistir.

 

Benim hikmetlerim talibin rızkı

Eğer binlerce olsa cürmü, fikri.

 

Benim hikmetlerim Sübhan'ın fermanı

Okuyup bilsen, hepsi Kurân'ın anlamı.

 

Benim hikmetlerin âlemde sultan;

Eyler bir anda çölü gül bahçesi.

 

Benim hikmetlerim muhabbetin şevki,

Gözünün yaşına eyleye teharet.

 

Namazına Resulullah imamı;

Onun soyu melekler tamamı.

 

Kırılmışlık ile kıldığı namazı,

Kabul olur onun Hakk’a niyazı.

 

Benim hikmetlerimi âşığa söyleyin

Gönlü ayna gibi sadıka söyleyin.

 

Tamamı kör, sağır, bâtını boş;

Bütün iklimi gezdim, bulmadım sâf.

 

Benim hikmetimi sarrafa söyleyin;

Allah'ım, Kerem sahibi Vehhabâ söyleyin.

 

Adalet padişahı, bir adı sâdık;

Eyler bir anda vaslına lâyık.

 

Benim hikmetlerimi cahil işitmez;

Gönlü-kalbi kara, öğüdümü almaz.

 

Hatadan habersiz; Allah’a inkarcı

Edepsiz, hayasız, dünyada pirsiz.

 

Yazısını yazsa her kim, nesir yazsın;

Nesirle yazarak maksada yetsin.

 

Dini, imanı yok, İslâmı viran;

Kıyamet tanı atsa, yolda kalan.

 

Pir-i kâmil’i görmeden Şeyh-i Şan'an,

Allah eylemez kabul, okusa Kur'an.

 

Kendini şeyh sanır, torbası boşmuş;

Yirmi beşe yetmeden onun yaşı.

 

Nasihatlar eyler yaşlı ve gence;

Kendisi ayırd etmeden iyi-kötüyü.

 

Onların sözleri zalimi saldır,

Şeriat ehli bu gibilerden utanır.

 

İnansın diye bunu bir nice akılsız

Eylerler velilerden bunu nakil.

 

Koyup tuzağını geçitlere pirsiz.

Dili yalan ve hile, yaptığı tezvir.

 

Onun hilesi olur şeytandan üstün

Kalkar yüzü kara mahşerde tanla.

 

Onların görmeyin yüzünü asla

Onun gibi lânetliden eyleyin perhiz.

 

Hal dili ile ben görmezi söyledim

Hakikat söz ile cahili çekiştirdim.

 

Eğer alim olsa, canım sadaka

İnci ve cevher sözümü işitip anla.

 

İnci ve cevher sözünü aleme saçsa,

Okuyup anlasa, Hakk'ın kelamı'nı açsa.

 

O âlime can kurban eylerim;

Bütün ev-barkımı ihsan kılarım.

 

Hani âlim, hani amel işleyen dostlar?

Allah'dan söz etse, siz can veriniz.

 

Gerçek âlim yastığını taştan yaptı

Ne anladı onu âleme söyledi.

 

Kendini bildi ise, Hakk'ı bildi;

Allah'dan korktu ve insafa geldi.

 

Benim hikmetlerimi bilgin işitsin;

Sözümü destan eyleyip maksada yetsin.

 

Benim hikmetlerim fiili veya kavli

Kâlbi gönlünde olsa Mevla’nın zikri.

 

Benim hikmetlerim bir pir-i kâmil;

Hangi kul Allah'a olsa mail.

 

Benim hikmetlerimi çok kişilere söyleyin

Dua-tekbir eyleyip rahmete batın.

 

Benim hikmetlerim kudretli bir pir;

İşitenler olur sarhoş ve şuursuz.

 

Diri olsa cihanda hâr olmaz;

Okuyan bağlılar hasta olmaz..

 

Kıyamette ona yol gösterici olurum;

Eğer dertli olsa, dermanı olurum.

 

Eğer yüz yıl gösterici olurum

Eğer yeraltına girse, çürümez.

 

Allah eyleye onu cehennemden âzad;

Ebedi cennetinde eyleye şâd.

 

Eğer hikmet okusa insanlar

Olur oğul bana o has talib.

 

İşitip hikmetimi kulağa alan

Armağan eyler ölür vaktinde iman.

 

Yesevi, hikmetini bilgin işitsin;

İşitenler bütün maksada yetsin.

 

Mücevher hazinesinden bir parça alsın;

İşitmeyen hepsi hasrette kalsın.

 

Kişi hikmet işitse canı ile,

Çıkar canı onun imanı ile.

 

Kulağa almazsa bu sözü cahil

Ona insan deme; o hayvan soylu.

 

Allah'ım sözünden çıkan bu hikmet,

İşitene yağar rahmet yağmuru.

 

Benim hikmetimi kim tutsa sıkı

Allah eyleye onu elbette gamsız.

 

Girer cennet içine şen-şakrak

Allah'ım eyleye sevinçli ve neşeli.

 

Benim hikmetlerim Hakk'ın övgüsü

Muhabbet ehlinin derdinin devası.

 

Benim hikmetlerim şeker ve baldır

Bütün sözler içinde baha biçilmezdir.

 

Benim hikmetlerim Allah'ın nimeti

Seher vaktinde dese, "estağfirullah".

 

Onun lanetli şeytan tutmaz yolunu;

Muhammed Mustafa alır elini.

 

Peygamber ümmetim deyip mehri ister

Şeytanın Allah'ım kendisini yakalar.

 

Benim hikmetlerimi dertsize söylemeyin;

Baha biçilmez cevherimi cahile satmayın.

 

Yesevi hikmetinin değerini anla,

Aşk küpünden meyi bir damla tad.

 

Aşk küpünden kişi bir damla tadınca

Allah'ın vaslına bir yola batar...

Top