Muridan

Kitâbu't Tahâre 2. Bölüm -Abdest, Gusül, Temiz Sular

Her kim abdest alır ve de abdesti(ni) güzelce almaya özen gösterirse, günahları vücudundan çıkar, hatta tırnaklarının altından süzülür gider. (Müslim, Tahâret, 33)

Top