Muridan

Müridana Nasihat ve İkazlar

Bu duâ ve konuşma, Dergahta zikrullah sonrası yapılmıştır. Hoştur bana senden gelen Ya hilat-ü yahut kefen, Ya taze gül, yahut diken.. Kahrında hoş lutfun da hoş.

Top