Muridan

Kuran Maddi Manevi Şifadır

Biz Kur’an’dan öyle bir şey indiriyoruz ki, o müminler için bir şifa, bir rahmettir; zalimlerin ise sadece ziyanını arttırır. (İsrâ Suresi 82.Ayet)

Top