Muridan
Meşayih-i Kiram

Kâdiriye'nin Hâlisiyye şûbesi kurucusu Şeyh Abdurrahman Hâlis Et-Tâlebânî Ez-Zengenî'nin oğlu Şeyh Ali Et-Tâlebânî'nin, Şeyh Abdullah El-Hıdrî El-Kerkükî El-Kürdînin te'lif ettiği Gavs-ı A'zam Şeyh Abdülkâdir Geylânî'nin Mektubâtı Şerhine yazdığı kendi el yazısı ve mührü ile bir takrizi.

Top