Muridan

Keramet Haktır, İstikamet Asıldır

Muhterem Hocamız sohbetinde şeyhi Hacı Mustafa Hayri Babamızın, mürşidi Hacı Muhammed Baba Kürki Hazretlerine kavuşması ve yaşanan manevi halleri anlatıyor. Tasavvufi literatürden bahisle Tayy-i Zamân, Tayy-i Mekân kavramlarını ve bu tür manevi hallerin gerçekliğini açıklıyor. Asıl olanın şeriat ve istikamet olduğunun özellikle altını çiziyor.

Top